DLR German Aerospace Center
Illustration av rymdsond och jorden

Prover från asteroid innehåller livets byggstenar

I två prover från en asteroid flera miljoner kilometer bort har japanska forskare hittat ett viktigt spår i jakten på hur liv på jorden uppstod.

Efter en sex år lång resa återvände en japansk rymdsond 2020 till jorden med prover från asteroider miljontals kilometer bort.

Nu har forskarna haft tid att undersöka stenarna och stoftet och de tycks också bekräfta teorin om att livet på jorden högst sannolikt började med ingredienser från en asteroid.

Proverna innehåller nämligen ett av de grundläggande ämnen som krävs för att bilda RNA – budbäraren från dna ut till cellerna – samt ett viktigt vitamin.

Kolmolekyler är huvudingrediensen i jordens liv

I ett prov från asteroiden Ryugu, som ligger omkring 300 miljoner kilometer från jorden har forskare vid Hokkaido-universitetet i Japan hittat det organiska ämnet uracil.

Uracil är en så kallad kvävebas som är en oumbärlig komponent i RNA. RNA - eller ribonukleinsyra – fungerar bland annat som budbärare för dna-koden genom att instruera cellerna att bilda olika proteiner efter dna-instruktionerna.

RNA består av en basal form av socker kallad ribos, en av flera sorters fosfater och en så kallade bas. Uracil är en av de fyra baserna, varav de tre övriga är adenin, cytosin och guanin.

Att prover från Ryugu-asteroiden innehåller en av byggstenarna till ett ämne som är oumbärligt för celler i världens alla organismer ger "ett starkt bevis för att en av RNA-komponenterna har kommit till jorden innan livet har uppkommit", förklarar Yasuhiro Oba till mediet AFP.

Prover från asteroid under mikroskop

Prover från Hayabusa2:s uppdrag till Ryugu-asteroiden miljontals kilometer bort. Bland sten och stoft har forskarna hittat både ett vitamin och ämnet uracil, som är ett grundelement i levande celler hos jordens alla organismer.

© Oba, Y., Koga, T., Takano, Y. et al/Nature Communications

Enligt den nya rapportens ledande forskare har uracil troligen haft ett avgörande inflytande på evolutionen innan egentligt liv uppkom – och eventuellt tillkomsten av mer avancerade livsformer.

Förutom uracil har de japanske forskarna hittat ämnet niacin – eller vitamin B3 – i proverna från Ryugu-asteroiden.

Vitaminet hjälper cellerna att omsätta matens näringsämnen till energi och det spelar dessutom en roll i reparationen av förstört dna.

Resa över miljardtals kilometer säkrar viktiga rymdprover

Det är inte första gången som forskare hittar organiska molekyler på asteroider. Det har funnits spår av vitaminer och uracil även på resterna av några av rymdstenar som har slagit ned på jorden.

Men de nya proverna från sonden Hayabusa2:s rymdresa har inte varit i kontakt med något annat än asteroiden och rymdsonden. Därför finns det färre utifrån kommande ämnen som kan ge forskarna felaktiga resultat, påpekar Yasuhiro Oba för AFP.

Hayabusa2 skickades i väg från Tanegashima Space Center i södra Japan 2014. På våren 2019 lyckades sonden få tag på prover från Ryugu-asteroiden.

Hayabusa2 virvlar upp en massa stoft och småstenar på asteroidens yta genom att avfyra en projektil. Därefter flyger sonden riktigt nära och fångar in sten och stoft som förvaras i en speciell behållare.

Avfyrade en kopparplatta

I prov nummer två kom stenarna från en djupare plats inuti asteroiden, efter att Hayabusa2 hade avfyrat en kopparplatta och orsakat en liten krater i den kolhaltiga rymdstenen.

Proverna kastade Hayabusa2-sonden av ovanför jorden i december 2020, efter att den nästan 500 kilo tunga rymdfarkosten hade tillryggalagt omkring fem miljarder kilometer under sin resa.

Flera andra, liknande expeditioner utförs just nu. Sonden Osiris-REx förväntas leverera sina prover från Bennu-asteroiden senare i år och nästa år skjuter japanerna i väg en ny sond mot Marsmånen Phobos.