NASA
Illustration av asteroid mot svart bakgrund

Nasa: 50 meter stor asteroid kan träffa jorden år 2046

Nasa har upptäckt en hittills okänd himlakropp, som just nu toppar listan över möjliga asteroidhot.

Det amerikanska rymdorganet Nasa har fått syn på en hittills okänd asteroid i dina teleskop.

Himlakroppen mäter omkring 50 meter i diameter och kommer i flera fall nära jorden, visar [beräkningar från det Europeiska rymdorganet(https://neo.ssa.esa.int/search-for-asteroids?tab=possimp&des=2023DW {"target":"_blank"}).

På Alla hjärtans dag – den 14 februari – år 2046 finns det till och med en liten risk för att rymdstenen ramlar ned på vår planet.

Astronomernas beräkningar visar att det finns en 1 på 560-risk för att asteroiden veid namn 2023 DW kolliderar med jorden år 2046. Nasa understryker dock att det finns en del statistisk osäkerhet i deras uppgifter.

Asteroid utplånade 80 miljoner träd

Med sina 50 meter i diameter är 2023 DW inget hot mot allt liv på jorden. Men den kan ändå vålla stor skada om den faktiskt kolliderar med våra blåa planet.

År 1908 träffade en asteroid på ungefär samma storlek ned vid Tunguskafloden i Sibirien.

En tryckvåg fällde 80 miljoner träd i Tunguska i Sibirien en sommarmorgon 1908. Orsaken var troligen en meteor.

© Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Resultatet blev en explosion på hela tolv megaton – eller mer än 570 gånger så kraftfull som atombomben över Nagasaki under andra världskriget.

Lyckligtvis slog asteroiden inte ned i en storstad, utan tvärtom i den ryska ödemarken, där den utplånade inte mindre än 80 miljoner träd.

På Nasa oroar man sig inte

2023 DW ligger just nu överst på Nasas lista över möjliga asteroidhot. Men det låter värre än det är.

Den nyupptäckta himlakroppen ligger i kategori 1 på Torinoskalan, vilket innebär att det inte finns anledning till oro.

Torinoskalan går från 0 till 10, på vilken 0 gäller asteroider som inte har någon sannolik chans att kollidera med jorden eller andra himlakroppar, som antingen är för små för att vålla skada eller brinner upp i atmosfären innan de slår ned på planetens yta.

Om ett rymdobjekt däremot ligger i kategori 10 på skalan skulle den med all säkerhet kollidera med jorden och vålla så stor förödelse att det utgör ett grundläggande hot mot "den civilisation vi är vana vid". Den sortens kollisioner är mycket sällsynta och sker i genomsnitt en gång per 100 000 år.

Nasa skriver på Twitter att de fortsätter hålla ett öga på 2023 DW och kommer att varna allmänheten om nya observationer knuffar upp rymdstenen till kategori 3 på Torino-skalan.

Högspänd krock kan skicka tryckvågor runt jorden

Den senaste stora kollisionen med en asteroid skedde 2013, då en asteroid på lite mer än 18 meter i diameter kolliderade med jordens atmosfär.

Rymdstenen träffade atmosfären med en kraft som 500 000 ton TNT – eller drygt 20 gånger kärnexplosionen i Nagasaki. Det skickade tryckvågor två gånger runt jorden och sårade mer än 1 600 människor.

Och 2023 DW är mer än dubbelt så stor som den asteroiden.

Även om den nyupptäckta himlakroppen visar sig vara på kollisionskurs med jorden har Nasa dock ett ess i ärmen.

I fjol lyckades nämligen rymdforskare och ingenjörer ändra kursen på en väsentligt större rymdsten med hjälp av det nya DART-programmet.