Shutterstock
Asteroid, katastrof

Mörk asteroid utplånade dinosaurierna

För 66 miljoner år sedan kraschade en gigantisk asteroid in i jorden. Nu har datorsimuleringar avslöjat varifrån den kom.

66 miljoner år efter den förödande katastrofen som utplånade de stora dinosaurierna har forskare äntligen fått reda på varifrån domedagsasteroiden kom.

Astronomer har länge vetat vad som hände den ödesdigra dagen: En asteroid med en diameter på 15-20 kilometer slog ned med en hastighet av cirka 50 000 km/h i det som i dag är Mexiko.

Kollisionen förändrade klimatet på jorden och orsakade en massutrotning. Men varifrån kom den förödande stenen ?

Den frågan bestämde sig en grupp forskare från Southwest Research Institute i USA för att besvara.

Asteroide, krater
© Shutterstock

Tre fakta om asteroider

  • Antal: Astronomer uppskattar att det finns över 150 miljoner asteroider. Av dessa är 545 000 namngivna.

  • Storlek: Diametern varierar från några få meter till flera kilometer.

  • Ursprung: Rester som blev över när planeterna bildades för 4,6 miljarder år sedan.

Asteroider är små himlakroppar som befinner sig i en bana runt solen – främst i ett bälte mellan Mars och Jupiter.

Där finns miljontals asteroider och ibland leder kollisioner dem emellan till att en asteroid knuffas ut ur asteroidbältet – och kanske sätter kurs mot jorden.

Med hjälp av datormodeller simulerade forskarna rörelserna i asteroidbältet under hundratals miljoner år. Resultaten visade att det med 250 miljoner års mellanrum uppstår en situation där en asteroid med en diameter på mer än tio kilometer stöts iväg från den yttre delen av asteroidbältet och hamnar på kollisionskurs med jorden.

Av dessa rymdstenar kommer hälften från ett område i asteroidbältet med "mörka asteroider", som skapades tidigt i solsystemets historia och är mörka eftersom de har ett högt innehåll av kol.

Ett högt kolinnehåll överensstämmer väl med analyser av prover från nedslagsplatsen, och eftersom simulering och prover pekar i samma riktning vågar astronomer konstatera att det var en mörk asteroid som låg bakom den förödande händelsen.