Liten asteroid lyser upp i mars

Du kan se den lilla Vestaasteroiden även om den befinner sig nästan 300 kilometer bort. Dess yta får den att lysa upp.

4 Vestas ljusa yta reflekterar så mycket ljus att vi kan se den på långt avstånd.

© NASA

Asteroiden Vesta (egentligen 4 Vesta) är bara 500 kilometer stor - och befinner sig 276 miljoner kilometer bort. Det motsvarar att du ska se en 18 millimeter stor sten på tio kilometers avstånd.

Men trots det går det att se asteroiden tydligt från och med den 12 mars och återstående del av månaden. Det beror på att dess yta av ljusa stenarter reflekterar stora mängder ljus.

Titta mot Tvillingarna – och ta med en kikare

Vid klart väder går det att med blotta ögat se Vesta i mörkret, det är dock precis på gränsen för vad som är möjligt utan optiska hjälpmedel

Men med hjälp av en vanlig kikare går det att se Vesta mycket tydligare. Du hittar Vesta i väst-sydvästlig riktning ungefär halvvägs uppe på himlen i den övre delen av stjärnbilden Tvillingarna.

Från den 16 mars är himlen månfri från 23-tiden. Det gör det lättare att se Vesta, som är den ljusstarkaste av alla asteroider.

FAKTA: Bitar av Vesta kan träffa jorden

En bit av Vesta-meteoriten NWA 7831 hittades i nordvästra Afrika.

© JESPER GRØNNE, HVAD I HIMLEN.DK
  • De äldsta fasta materialen i solsystemet bildades för 4,6 miljarder år sedan och bara 10-30 miljoner år senare bildades asteroider – däribland 4 Vesta – och planeter.

  • I mars befinner sig 4 Vesta nästan dubbelt så långt bort från jorden som jorden är från solen.

  • Den kretsar i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, där det också finns en grupp mindre objekt som kallas Vesto iderna. De har fått sitt namn av att forskarna anser att dessa objekt är små bitar av 4 Vestas skorpa och underliggande mantel, som slogs av i en våldsam kosmisk kollision mellan 4 Vesta och en annan asteroid. Detta är förklaringen till varför vi ibland kan hitta små bitar av 4 Vesta på jorden.