Vesta-asteroiden i rummet

Den starkast lysande asteroiden är synlig

STJÄRNGUIDE: Just nu är Vesta-asteroiden synlig på natthimlen. Det motsvarar att vi kan se en knappt två centimeter stor sten på tio kilometers avstånd.

STJÄRNGUIDE: Just nu är Vesta-asteroiden synlig på natthimlen. Det motsvarar att vi kan se en knappt två centimeter stor sten på tio kilometers avstånd.

Shutterstock

Om Vesta-asteroiden

Asteroiden Vesta är bara 525 kilometer stor och 276 miljoner kilometer bort. Men trots det är chansen stor att få syn på den just nu.

Det motsvarar att du kan se en 18 millimeter sten på tio kilometers avstånd. Enda anledningen till att det är möjligt beror på att Vestas yta består av ett antal reflekterande stenar som får asteroiden att skina starkt på stjärnhimlen.

Just på grund av dess synlighet har Vesta varit föremål för forskning under många år, och 2011 kretsade Nasas rymdsond Dawn runt Vesta.

Uppdraget till asteroidbältet

Rumsonden Dawn rejser gennem rummet
/ 3

2007

Dawn skickas upp från jorden och nyttjar Mars för att få en knuff mot Vesta.

1

2011

I fem månader kretsar Dawn runt Vesta och skickar mätningar till forskarna på jorden.

2

2015

Rymdsonden ankommer till Ceres. Därifrån sänder den i tre år tills uppdraget är slut.

3
© shutterstock, nasa og merete obæk

Till forskarnas förvåning hittade sonden kanaler i asteroiden som verkar ha bildats av flytande vatten.

Eftersom Vesta inte har en atmosfär bör vatten avdunsta omedelbart från asteroiden, men under speciella omständigheter kan det kanske stanna där tillräckligt länge för att efterlämna spår på ytan.

Forskarna tror att Vesta kan dölja ett underjordiskt islager som smälter och når ytan när asteroiden utsäts för stötar från meteoriter.

Damm och stenar i vattnet leder till att avdunstningen saktar ner så att vattnet rinner fram. Teorin stöds av experiment, men också av faktiska analyser av fragment från asteroiden: Dawn tog inte med sig några prover hem, men trots det har forskarna otaliga bitar av Vesta att undersöka.

Detta beror på att cirka fem procent av de meteoriter som faller på jorden kommer från just Vesta.

GUIDE TILL VESTA

Asteroiden Vesta er synlig på himlen
© Stellarium

VAR OCH NÄR?

Klockan ett på natten mellan den 4 och 5 mars står Vesta på motsatt sida av jorden i förhållande till solen, vilket gör att dess yta är maximalt upplyst sett från jorden.

SYNLIGHET?

Vesta lyser starkt, men inte tillräckligt kraftigt för att du ska kunna se den med blotta ögat. Du behöver därför en kikare eller möjligen ett teleskop för att se asteroiden.

Hitta en mörk plats och rikta kikaren söderut så hittar du den starkt lysande asteroiden halvvägs upp på himlen. Stöd kikaren mot något stabilt så att du får en mindre suddig bild.