Shutterstock
Vesta-asteroiden i rummet

Den starkast lysande asteroiden är synlig

Augusti 2022: Just nu kan du se den enorma asteroiden Vesta, med en diameter på mer än 500 kilometer, passera på natthimlen.

Om Vesta-asteroiden

Asteroiden Vesta är bara 525 kilometer stor och 192 miljoner kilometer bort. Men trots det är chansen stor att få syn på den just nu.

Det motsvarar att du kan se en 18 millimeter sten på tio kilometers avstånd. Enda anledningen till att det är möjligt beror på att Vestas yta består av ett antal reflekterande stenar som får asteroiden att skina starkt på stjärnhimlen.

Just på grund av dess synlighet har Vesta varit föremål för forskning under många år, och 2011 kretsade Nasas rymdsond Dawn runt Vesta.

Uppdraget till asteroidbältet

2018 avslutade rymdsonden Dawn sitt uppdrag som första rymdfarkost någonsin att kretsa runt två himlakroppar: Asteroiden Vesta och dvärgplaneten Ceres.

Rumsonden Dawn rejser gennem rummet

2007

Dawn skickas upp från jorden och nyttjar Mars för att få en knuff mot Vesta.

1

2011

I fem månader kretsar Dawn runt Vesta och skickar mätningar till forskarna på jorden.

2

2015

Rymdsonden ankommer till Ceres. Därifrån sänder den i tre år tills uppdraget är slut.

3
© shutterstock, nasa og merete obæk

Till forskarnas förvåning hittade sonden kanaler i asteroiden som verkar ha bildats av flytande vatten.

Eftersom Vesta inte har en atmosfär bör vatten avdunsta omedelbart från asteroiden, men under speciella omständigheter kan det kanske stanna där tillräckligt länge för att efterlämna spår på ytan.

Forskarna tror att Vesta kan dölja ett underjordiskt islager som smälter och når ytan när asteroiden utsäts för stötar från meteoriter.

Damm och stenar i vattnet leder till att avdunstningen saktar ner så att vattnet rinner fram. Teorin stöds av experiment, men också av faktiska analyser av fragment från asteroiden: Dawn tog inte med sig några prover hem, men trots det har forskarna otaliga bitar av Vesta att undersöka.

Detta beror på att cirka fem procent av de meteoriter som faller på jorden kommer från just Vesta.

GUIDE TILL VESTA

©

VAR OCH NÄR?

Dagarna runt den 22 augusti är Vesta fullt upplyst av solen sett från jorden. För att få se den ska du gå ut sent på kvällen. Vid midnatt står asteroiden lågt ovanför horisonten i sydlig riktning.

SYNLIGHET?

Vesta lyser starkt, men inte tillräckligt kraftigt för att du ska kunna se den med blotta ögat. Du behöver därför en kikare eller möjligen ett teleskop för att se asteroiden.

Hitta en mörk plats och rikta kikaren söderut så hittar du den starkt lysande asteroiden nära horisonten. Stöd kikaren mot något stabilt så att du får en mindre suddig bild.