Asteroid

Här är fem farliga asteroider som kan träffa jorden

En kan krossa en kontinent, en annan kan träffa oss redan 2022. Här är listan över asteroider som utgör ett hot mot jorden.

En kan krossa en kontinent, en annan kan träffa oss redan 2022. Här är listan över asteroider som utgör ett hot mot jorden.

Shutterstock

Farliga asteroider

Astronomerna har hittills upptäckt 22 000 så kallade jordnära asteroider.

Stora asteroider med en diameter på 1 000 meter, som träffar vår planet omkring en gång på en miljon år, kan ödelägga en hel kontinent. Omvänt slår de minsta asteroiderna, som har en diameter på upp till 20 meter, vanligen ner en till två gånger per århundrade. Dessa orsakar omfattande lokal skada.

De hotande asteroiderna rangordnas på en skala som kombinerar två kriterier. Det ena är risken för att ett nedslag ska ske, det andra är omfattningen av den skada som nedslaget skulle ge upphov till.

Utifrån denna skala framkommer fem asteroider.

De asteroider som kan träffa jorden är:

  • Asteroiden 1950 DA
  • Asteroiden Bennu
  • Asteroiden 2000 SG344
  • Asteroiden 2009 JF1
  • Asteroiden Apophis

Läs mer och lär dig mer om hur stor skada de farliga asteroiderna kan orsaka på jorden.

Asteroiden 1950 DA

Kilometerbred jätte är domedagsasteroid

Astronomerna har lyckligtvis inte upptäckt några hotande asteroider på över tio kilometer, som den som utrotade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan. Den asteroid som kommer närmast är 1950 DA, som har en diameter på 1,3 kilometer.

Asteroiden 1950 DA

1950 DA är det närmaste vi kommer en undergångsasteroid eftersom den kan förstöra en hel kontinent om den träffar jorden.

© JPL/NASA

Ett nedslag i havet skulle enligt beräkningarna ge upphov till en 19 kilometer bred krater och sända uppemot 100 meter höga, förödande tsunamier på världsturné.

Asteroiden Bennu

Nedslag kan utlösa 80 000 Hiroshimabomber

Den 565 meter breda asteroiden Bennu skulle kunna kollidera med jorden inom loppet av ett par århundraden. Ett nedslag skulle utlösa en sprängkraft motsvarande 80 000 Hiroshimabomber, som kan lägga ett område stort som Skandinavien i ruiner.

Asteroiden Bennu

Bennu upptäcktes den 11 september 1999 av LINEAR-projektet, vars syfte i synnerhet var att upptäcka och övervaka asteroider som kan träffa jorden.

© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu and AIST.

Nasa har nyligen besökt asteroiden och tagit prover med sonden OSIRIS-REx, för att bland annat ta reda på hur Bennus inre ser ut och hur asteroiden skulle bete sig vid en eventuell kollision med jorden.

Asteroiden 2000 SG344

Betydande risk om 50 år

Med sin diameter på 37 meter är asteroiden 2000 SG344 dubbelt så stor som den som exploderade över staden Tjeljabinsk i Uralbergen år 2013, då 1 500 personer hamnade på sjukhus och 7 000 byggnader skadades.

VIDEO: Meteor skickar vrakrester runt jorden

Forskarna bedömer risken för ett nedslag som betydande. Asteroiden 2000 SG344 är den största kända himlakroppen i solsystemet som har en risk på över 0,1 procent att träffa jorden inom de närmaste hundra åren.

Asteroiden 2009 JF1

Kvick asteroid är på väg mot jorden just nu

Asteroiden 2009 JF1 är den som riskerar att bringa död och förödelse inom kortast tid.

Enligt Nasas beräkning kan asteroiden träffa jorden den 6 maj 2022, klockan 8.34 svensk tid.

Asteroid på väg mot jorden

Asteroiden 2009 JF1 är en av de mindre asteroider som kan träffa jorden. Det är dess hastighet som gör den farlig.

© Shutterstock

Trots att asteroiden med sina 130 meter i diameter tillhör de mindre på skalan rör den sig i så hög hastighet – 23,92 kilometer i sekunden – att ett nedslag i ett tätbefolkat område skulle kunna döda miljontals människor. Risken för att 2009 JF1 slår ner på jorden är lyckligtvis väldigt liten.

Asteroiden Apophis

Apophis har nedgraderats

När astronomerna upptäckte Apophis år 2004 bedömde de att det fanns en betydande risk att asteroiden, som har en diameter på 340 meter, skulle kollidera med jorden år 2068.

Asteroiden Apophis

Asteroiden Apophis passerar nära jorden 2029.

© NASA

Sedan dess har risken vid flera tillfällen nedgraderats, senast år 2021. Forskarna anser nu att det är 99,99974 procents chans att Apophis faktiskt bara susar förbi oss år 2068 – och att den kommer att passera 30 000 kilometer från oss vid nästa passage, som sker år 2029.