Shutterstock
Asteroid

Här är tre farliga asteroider som kan träffa jorden

En kan förstöra en stad och en annan kan krossa en kontinent. Här är listan över asteroider som utgör ett hot mot jorden.

Farliga asteroider

Astronomerna har hittills upptäckt mer än 26 000 så kallade jordnära asteroider.

Stora asteroider med en diameter på 1 000 meter, som träffar vår planet omkring en gång på en miljon år, kan ödelägga en hel kontinent. Omvänt slår de minsta asteroiderna, som har en diameter på upp till 20 meter, vanligen ner en till två gånger per århundrade. Dessa orsakar omfattande lokal skada.

De hotande asteroiderna rangordnas på en skala som kombinerar två kriterier. Det ena är risken för att ett nedslag ska ske, det andra är omfattningen av den skada som nedslaget skulle ge upphov till.

Utifrån denna skala framkommer fem asteroider.

De asteroider som kan träffa jorden är:

  • Asteroiden Bennu
  • Asteroiden 1950 DA
  • Asteroiden 2000 SG344

Läs mer och lär dig mer om hur stor skada de farliga asteroiderna kan orsaka på jorden.

Asteroiden Bennu

Nedslag kan utlösa 80 000 Hiroshimabomber

Den 490 meter breda asteroiden Bennu skulle kunna kollidera med jorden inom loppet av ett par århundraden. Ett nedslag skulle utlösa en sprängkraft motsvarande 80 000 Hiroshimabomber, som kan lägga ett område lika stort som Skandinavien i ruiner.

Asteroiden Bennu

Bennu upptäcktes den 11 september 1999 av LINEAR-projektet, vars syfte i synnerhet var att upptäcka och övervaka asteroider som kan träffa jorden.

© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu and AIST.

Den 20 oktober 2020 besökte Nasa asteroiden och tog prover med sonden OSIRIS-REx-sonden för att bland annat ta reda på hur Bennus inre ser ut och hur asteroiden skulle bete sig vid en eventuell kollision med jorden.

Asteroiden 1950 DA

Kilometerbred jätte är domedagsasteroid

Astronomerna har lyckligtvis inte upptäckt några hotande asteroider på över tio kilometer, som den som utrotade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan. Den asteroid som kommer närmast är 1950 DA, som har en diameter på 1,3 kilometer.

Asteroiden 1950 DA

1950 DA är det närmaste vi kommer en undergångsasteroid eftersom den kan förstöra en hel kontinent om den träffar jorden.

© JPL/NASA

Ett nedslag i havet skulle enligt beräkningarna ge upphov till en 19 kilometer bred krater och sända uppemot 100 meter höga, förödande tsunamier på världsturné.

Lyckligtvis ändrade Nasa i början av 2022 risken för ett nedslag från 1/8300 till 1/34000. Anledningen är att forskarna nu har tagit med den så kallade Yarkovsky-effekten, som beskriver hur utsläppet av värme från solen påverkar asteroidens bana över tid.

Asteroiden 2000 SG344

Betydande risk om 50 år

Med sin diameter på 37 meter är asteroiden 2000 SG344 dubbelt så stor som den som exploderade över staden Tjeljabinsk i Uralbergen år 2013, då 1 500 personer hamnade på sjukhus och 7 000 byggnader skadades.

VIDEO: Meteor skickar vrakrester runt jorden

Video

Forskarna bedömer risken för ett nedslag som betydande. Asteroiden 2000 SG344 är den största kända himlakroppen i solsystemet som har en risk på över 0,1 procent att träffa jorden inom de närmaste hundra åren.