Shutterstock / Johan Swanepoel

Dinosauriedödande asteroid kan ha haft en mindre kusin

En mindre asteroid kan ha slagit ned utanför Afrikas kust nästan samtidigt som den asteroid, som utplånade dinosaurierna.

Kritperioden och dinosauriernas dominans på jorden slutade tvärt för 66 miljoner år sedan, när en enorm asteroid kolliderade med vår planet och orsakade en naturkatastrof.

Upp till 75 procent av jordens växt- och djurliv utplånades och banade väg för däggdjuren och människan.

Nu visar fyndet av en nedslagskrater på havsbottnen utanför den västafrikanska kusten att den asteroiden kan ha haft en kusin.

Upptäckten gjordes av en grupp forskare från Heriot-Watt University, Skottland och University of Arizona, USA. Deras studie har nyligen publicerats i tidskriften Science Advances.

Krater på havets botten

Den nyupptäckta kratern ligger på bottnen av Atlanten, 400 kilometer utanför Guineas kust. Den har fått namnet Nadirkratern efter ett underhavsberg inte långt från kratern.

Kratern upptäcktes av en slump efter att några seismiska mätningar fångade upp en besynnerlig havsbottenstruktur på minst 8,5 kilometer i diameter, som ligger begravd under 300-400 meter sediment.

Det är inte onormalt med kratrar på havets botten, som kan ha formats av en vulkanisk kollaps eller tillbakadragning av salt på havsbottnen.

Kraterns centrala placering och förhållande mellan storlek och höjd tyder dock på ett asteroidnedslag.

"Jag har tolkat massor av seismiska data i mina dagar, men har aldrig sett något liknande", berättar Uisdean Nicholson, ledande forskare bakom upptäckten och professor vid Heriot-Watt University, i ett pressmeddelande.

"I stället för de plana sedimentära nivåerna jag väntade mig att hitta på platån, hittade jag en 8,5 kilometer lång fördjupning under havsbottnen med mycket ovanliga särdrag."

Nadirkrater karta nedslag asteroid

Detaljerad karta över nedslagsplatsen utanför den västafrikanska kusten. På den lilla globen högst upp till höger är Nadirkratern markerad med Nd. På andra sidan av Atlanten är Chicxulubkratern markerad med Ch. Chicxulubasteroiden orsakade dinosauriernas utplåning.

© Nicholson et al. Data fra republikken Guinea og TGS

Mindre än tio procent av de nedslagskratrar vi känner till ligger på havsbottnen, så de upptäcks alltså sällan.

Dinosauriedödarens kusin

Forskarna bakom studien tror att en asteroid eller komet på omkring 400 meter i diameter har träffat 800 meter djupt vatten och borrat sig ned i havsbottnen.

Vad som gör nedslaget extra intressant är att sedimentprov visar att den ha slagit ned mycket kort efter den asteroid som utplånade majoriteten av dinosaurierna.

Denna asteroid på tio kilometer i diameter slog ned i den Mexikanska golfen och skapade Chicxulubkratern.

Med hjälp av ett antal datorsimuleringar undersökte forskarna vilka följder kollisionen skulle ha haft för omgivningarna kring nedslagsplatsen.

"Den skulle ha orsakat en tsunami på mer än 3 000 fot [914 meter, reds. anm.] på höjden, samt en jordbävning på mer än 6,5 [på richterskalan, reds. anm.]", berättar en annan forskare om upptäckten, Veronica Bray från University of Arizona.

"Även om den är mycket mindre än den globala katastrofen från följderna av Chicxulub, så har Nadir bidragit väsentligt till den lokala förödelsen. Och om vi har hittat ett "syskon" till Chicxulub följer frågan: Finns det fler?"

nadirkrater nedslag asteroid

Illustration av Nadirasteroidens nedslag. A: Här träffar asteroiden vattenytan i 20 km/s. B: Några sekunder senare borrar sig asteroiden ned i havsbottnen medan vatten och sediment avdunstar. Tsunamivågor bildas medan chockvågor orsakar betydlig skada runt nedslagsplatsen. C: 30 sekunder senare har havsbotten och sediment pressats uppåt och skapat kratertoppen. D: Kratern formas fortfarande av sediment flera minuter senare.

© Nicholson et al. Data fra republikken Guinea og TGS

Forskarna är också intresserade av Nadirnedslaget eftersom asteroiden kan vara av samma storlek som Bennuasteroiden, som nu riskerar att hamna på kollisionskurs med jorden.

Borrningar i kratern som ska dra upp stenprover, har redan finansierats.

De kan visa sig innehålla mineraler från asteroidfragment, som kan datera nedslaget mer exakt. Det kommer att ska år 2024.