7-stegsplan från Nasa ska förhindra asteroidnedslag

I januari 2017 var jorden nära att torpederas av en asteroid, som passerade på närmare håll än månen. Nu har Nasa tagit fram en strategiplan i sju steg som ska förhindra att mardrömsscenariot blir verklighet.

Tusentals oupptäckta asteroider kretsar nära jorden och kan befinna sig på kollisionskurs med oss.

© SPL

Astronomerna känner till 1 786 asteroider som utgör ett eventuellt hot, eftersom att de rör sig på ett avstånd på 7,5 miljoner kilometer från jorden och mäter över 140 meter i diameter.

De flesta av de största asteroiderna på mer än en kilometer har kartlagts, men forskare uppskattar att 300 000 rymdstenar på över 40 meter ännu inte har upptäckts.

Med en strategiplan i sju steg ska Nasa nu upptäcka asteroider tidigare, kartlägga deras banor med exakt och om nödvändigt förhindra att de kolliderar med jorden.

1. Upptäck och kartlägg asteroiderna

Nya teleskop både på jorden och i rymden tas i drift de närmaste åren för att upptäcka asteroider och kometer och avgöra deras storlek, sammansättning och banor.

Ett av de nya teleskopen är Nasas Near-Earth Object Camera (NEOCam), som tas i bruk 2021. Teleskopet ska under en fyra år lång period avslöja två tredjedelar av alla de asteroider och kometer som är på kollisionskurs med jorden.

NEOCams infraröda teleskop har en spegel med en diameter på 50 centimeter som kan se asteroider och kometer som inte är mer än 30 meter stora.

Rymdteleskopet NEOCam ska avslöja två tredjedelar av de asteroider och kometer som hotar jorden.

© Caltech/Nasa

2. Bekämpa hotet med alla medel

Nasa har flera möjliga vapen på ritbordet, som kan förhindra att en hotande asteroid krockar med jorden. Valet av vapen beror på hur mycket tid vi får att reagera på hotet från rymden.

Om det är kort varsel är en atomsprängning det mest effektiva vapnet mot asteroider.

När det är möjligt att förutse en hotande kollision i god tid kan små rymdsonder avvärja en asteroids bana med solcellsdrivna laserstrålar.Lasern lossar ett moln av uppvärmda stenar och metaller, som fungerar som en svag jetström, som knuffar bort asteroiden ur kollisionskursen.

Asteroiden beskjuts med laser för att frigöra material från ytan som rubbar den ur dess kurs.

© The Planetary Society

3 Bli bättre på att förutsäga nedslagsplatsen

Data som samlas in från uppdrag till asteroider ska göra Nasa bättre på att förutsäga deras banor.

Genom att mata datorer med mer detaljerad information om en asteroids hastighet, storlek och form kan en eventuell nedslagsplats beräknas mer exakt.

Det är också viktigt att veta stenens sammansättning så exakt som möjligt när dess bana ska beräknas.

4 Ha beredskap i god tid före nedslaget

Om en kollision är oundviklig ska myndigheterna vara så förberedda som möjligt inför katastrofen. Nasa arbetar därför ut scenarion som minutiöst går igenom förloppet av tänkte asteroidhot.

I ett scenario, där en asteroid har kurs mot USA, kan Nasa 30 dagar före nedslaget kalkylera att kollisionen kommer att inträffa i en cirka 1 200 kilometer lång korridor över bland annat Texas och Mexikanska golfen.

Sex dagar före nedslaget kan forskarna förutse att asteroiden kommer att träffa sydost om centrala Houston, vilket innebär att 200 000 människor hinner evakueras i säkerhet.

I ett av Nasas scenarion hotas Houston av en asteroid. Nedslagsplatsen kan beräknas sex dagar före katastrofen.

© Shutterstock

5 Förbered återuppbyggnad efter nedslaget

Ett nedslag i en storstad drabbar infrastrukturen hårt. Nasa rekommenderar därför att myndigheterna i förväg identifierar de mest sårbara områdena i exempelvis elnätet och lägger om det för att minimera skadorna.

Längs kusten bör olje- och gasindustrin föra borriggar i säkerhet för att undvika att de demoleras om asteroiden slår ned i havet och utlöser en tsunami.

Samtidigt är det viktigt att be andra nationer om hjälp med den förestående återuppbyggnaden.

6 Stärk det globala samarbetet

Nasa vill utbyta forskningsresultat om asteroider och kometer med andra rymdforskningsorganisationer för att bättre kunna upptäcka och avvärja hot mot jorden.

Dessutom måste världens regeringar skapa internationella standardprocedurer för hur asteroidnedslag med omfattande förödelse tvärs över länder och kontinenter ska hanteras.

7 Förvänta det oväntade

En asteroid eller komet kan dyka upp med ett par dagars varsel eller utan något varsel alls. Myndigheterna måste därför öva på simulerade asteroidnedslag, så att de är förberedda på att hantera situationen när den inträffar.

Alla länder måste ha fastlagda procedurer för kriskommunikation både nationella och internationellt, så att befolkningen får bästa möjliga information.