4 nyheter om asteroider

De kan ha vulkaner som spyr ut flytande järn. Och en av dem kastar just nu ut kaskader av stoft efter sig. Här får du fyra korta nyheter om de massiva stenklumparna, som kretsar runt i vårt solsystem.

1. Asteroid kastar ut kaskader av stoft i rymden

© NASA

Rymdsonden OSIRIS-REx har överraskat Nasas forskare med bilder som visar att asteroiden Bennu slungar ut kaskader av stoft i rymden. Man har nu observerat det många gånger sedan sonden nådde fram till asteroiden i december.

2. Asteroid går under i spektakulär dödsspiral

© NASA og ESA

Den fyra kilometer stora asteroiden Gault håller på att rotera ihjäl sig själv. Astronomer har observerat att den roterar ett varv på blott två timmar och det innebär att den har svårt att hålla ihop.

Den höga rotationshastigheten får den att slunga ut materia som dras ut till en lång svans bakom densamma.

3. Vulkaner av järn har härjat på asteroider

© Shutterstock

Järninnehållande asteroider har haft vulkaner som spytt ut flytande järn.

Hypotesen lanseras nu av två grupper av astronomer som anser att vulkanismen uppstod när asteroiderna svalnade på ytan men fortfarande var flytande inuti. Undersökningar av asteroiden Psyche kan kanske bekräfta hypotesen.

4. Asteroidnedslag har blivit vanligare

© Shutterstock

Nasas Lunar Reconnaissance Orbiter, som kretsar runt månen, har gett ny kunskap om hur ofta asteroider slår ned. Utifrån kratrarna kan forskarna se att månen – och säkert också jorden – de senaste
290 miljoner åren utsatts för 2,6 gånger så många nedslag som under motsvarande föregående period.