Asteroider

Asteroider flyger förbi jorden

Asteroider susar runt i rymden

Asteroider är stenbitar som består av sten, metaller och mineraler och kretsar kring solen. De flesta asteroider i solsystemet finns mellan Jupiter och Mars. Detta beror främst på Jupiters starka gravitation. Asteroider kan delas in i tre kategorier - asteroiderna i asteroidbältet vid Jupiter, jordnära asteroider och trojanska asteroider. De jordnära asteroiderna är exempelvis de som har en bana nära jorden och som forskare håller ett extra öga på. Utforska våra artiklar och lär dig mer om asteroider, deras ursprung och vilka risker de innebär för livet på jorden.

Är asteroider, kometer och meteorer samma sak?

Asteroider, kometer och meteorer förväxlas ofta med varandra. Här kan du lära dig att känna skillnad på dem.

Asteroider

Asteroider är små himlakroppar som huvudsakligen består av metaller och sten. Det finns miljontals asteroider bara i vårt solsystem, och deras storlek varierar kraftigt. De minsta asteroiderna är en meter i diameter, medan de största asteroiderna kan ha en diameter på hundratals kilometer. Förr trodde forskare att asteroider var fragment av krossade planeter, men i dag är forskarna eniga om att asteroider härstammar från när solsystemet bildades och att Jupiters gravitation har hindrat dem från att samlas till en planet.

Meteorer

Meteorer är de fragment som bryts av när asteroider eller kometer kolliderar. De är mellan allt från 20 mikrometer i diameter till en meter i diameter. Meteorer brinner vanligtvis upp när de når jordens atmosfär. De meteorer som inte brinner upp utan istället landar på jordens yta kallas för meteoriter.

Kometer

Kometer består – till skillnad från asteroider – främst av is, koldioxid och andra frysta gaser. Det är vanligtvis nästintill omöjligt att upptäcka kometer på grund av deras ringa storlek, men när de närmar sig det inre solsystemet kan isen och gaserna bilda en karakteristisk svans, en så kallad kometsvans. Svansen uppstår när solen värmer upp kometens yta. Det släpper ut vatten och gas, vilket skapar effekten av en synlig svans bakom kometen.

Asteroidbälte

© Shutterstock

Fakta om asteroider

Asteroider kan delas in i tre kategorier beroende på deras placering i solsystemet. Här kan du lära dig mer om de olika typerna.

Asteroidbältet

De flesta asteroider i solsystemet finns i asteroidbältet mellan Jupiter och Mars. Enligt forskare har Jupiters stora gravitation hindrat de många asteroiderna från att bilda en planet. Bältet tros innehålla över 98 procent av vårt solsystems asteroider. Det är också här asteroiderna Vesta, Pallas och Hygeia återfinns. De är de största och mest kända asteroiderna.

Jordnära asteroider

Jordnära asteroider är asteroider med en bana nära jorden. Hittills har över 22 000 jordnära asteroider upptäckts. Forskare tror att 1 955 av dem är farliga och kan utgöra en risk för livet på jorden. Jordnära asteroider klassificeras som farliga om de är mer än 150 meter i diameter och befinner sig i en omloppsbana som korsar jordens bana. Denna typ av asteroid kan också vara aktuell för gruvdrift på grund av deras överflöd av mineraler och korta avstånd från jorden.

Trojanska asteroider

Asteroider kallas trojanska när de följer planeternas banor. De flesta trojanska asteroider följer Jupiter, men det finns även trojanska asteroider som följer Mars och jordens banor. Det finns dock ingen risk för kollision eftersom de följer speciella punkter – så kallade Lagrange-punkter.

Asteroid i omloppsbana runt en planet

© Shutterstock

Är asteroider farliga?

Ibland träffar asteroider planeter och konsekvenserna kan vara katastrofala. För cirka 65 miljoner år sedan slog en asteroid på mellan elva och 81 kilometer i diameter ned på jorden. Det kraschade på Yucatánhalvön i Mexiko, och nedslaget var så pass kraftigt att det ledde till att dinosaurierna dog ut.

Även om asteroidnedslag förekommer är de mycket sällsynta. Stora asteroidnedslag inträffar cirka en gång på 20 miljoner år.

Asteroidnedslag

© Shutterstock
Sida 1 / 3