Physics: size of the universe

Se videofilmen: Hur stort är universum?

Är universum oändligt? Och vad betyder det? Se och hör professor Russell Stannard utforska teorierna om universums storlek.