Shutterstock & Lotte Fredslund

Vem äger månen?

Flera länder planerar månuppdrag, men kan en specifik person, stat eller ett företag hävda att de äger hela eller delar av månen?

1967 antog FN det så kallade "Outer Space Treaty", som bland annat fastslår att ingen stat kan göra anspråk på suveränitet över yttre rymden, samt att månen och andra himlakroppar uteslutande måste användas för fredliga syften.

Fördraget kompletterades 1979 av "The Moon Agreement" , som säger att månen och dess naturresurser tillhör hela mänskligheten. 2017 firade "Outer Space Treaty" 50-årsjubileum och i samband med det förnyade de 105 stater som ursprungligen ratificerade fördraget sitt åtagande till det.

Till månens resurser hör isotopen helium-3, som bland annat Indiens rymdorganisation har undersökt för möjligheten till gruvdrift. Helium-3 skulle kunna spela en roll som ett säkert bränsle i framtida fusionskraftverk.

Amerikanska säljer slut från månen och Mars

Trots fördragen har individer genom åren utgett sig för att vara månens rättmätiga ägare – och vissa har gått så långt att de sålt delar av den. Amerikanen Dennis Hope har enligt egen utsago upptäckt ett kryphål i FN-fördraget och sedan 1980 har han sålt tomter på främmande planeter via företaget Lunar Embassy.

Hope har utropat sig själv till "President of the Galactic Government" och påstår sig ha sålt nästan 2,5 miljoner kvadratkilometer land på månen samt områden av Mars, Venus, Merkurius och Jupiters måne Io.