Tre djur som erövrade rymden för oss

I rymdålderns barndom kämpade forskarna med en stor gåta: Kan människor överleva i rymdens tyngdlöshet? Lösningen blev att sända iväg djurpionjärer, som i vetenskapens namn testade de extrema förhållandena och banade väg för oss.

Efter sin insats pensionerades Ham och levde i 17 år i två zoologiska trädgårdar.

© NASA

1.Apa jobbade i rymdkapsel - 1961

FÖRSÖKET: Schimpansen Ham fick status som amerikansk rymdpionjär, när han skickades iväg med Project Mercury i januari 1961.

Försöket gick ut på att testa, om Ham kunde lösa arbetsuppgifter i rymden. Han var tränad att dra i ett handtag, när en blå lampa lyste. Om han inte gjorde det, fick han genast en liten elektrisk stöt via små elektroder på kroppen.

DET LÄRDE VI: Ham ryckte flitigt i handtaget under rymdresan – i genomsnitt endast en sekund långsammare än på jorden. Forskarna visste nu att levande varelser kan arbeta i rymden.

2. Grodor förökade sig i rymden -1992

Redan år 1970 testade forskarna oxgrodor på rymdflygningar. Här fästs ett antal mikroelektroder som skall mäta kroppsfunktioner.

© GETTY/ALL OVER

FÖRSÖKET: Foster från en grodhona på ett mycket tidigt stadium (embryon) fanns ombord på NASA:s rymdfärja Endeavour år 1992.

Hälften utvecklades i tyngdlöshet, medan den andra hälften förvarades i en centrifug, som simulerade vanlig tyngdkraft

Mysteriet för forskarna låg i att när ett ägg delar sig, uppstår det vid en viss tidpunkt en asymmetri, av vilken det blir tydligt vad som är höger och vänster. Hypotesen var att ägget bland annat orienterar sig efter tyngdkraften.

Försöken i rymden visade dock att foster mycket väl kan utvecklas utan tyngdkraft. År 1995 genomförde amerikanska forskare också konstgjord inseminering av ägg på rymdfärjan Atlantis.

DET LÄRDE VI: Grodor kan mycket väl föröka sig och födas i tyngdlöshet – och detsamma gäller sannolikt även människor.

3. Fisk anpassade sig - 1998

Ostronpaddfisken hittar snabbt alternativ till tyngdkraften.

© NASA

FÖRSÖKET: Som andra ryggradsdjur har fiskar ett balanssinne, som styrs av tyngdkraften. Vad händer med nervsystemet, när balansorganet sätts ur spel i tyngdlöshet?

På en resa med rymdfärjan Columbia utförde forskarna hela 23 experiment med ostronpaddfisk för att se, hur deras hjärnor och nerver reagerade på de ovana förhållandena.

DET LÄRDE VI: Nervsystemet visade sig vara det mest anpassningbara systemet i kroppen. Fiskar vänjer sig till exempel snabbt vid att simma med ryggen mot ljuset utan tyngdkraften som hjälp.