Amazon Prime
The Expanse utforskar främmande planeter

Rymdserie sätter vetenskapen i första rummet

I femte säsongen av Prime Videos The Expanse skildras en spännande intrig på ett både nervkittlande och vetenskapligt korrekt vis. Tv-serien ger en bild av hur livet på planeterna i vårt solsystem kan komma att te sig i framtiden.

Till och med när science fiction på tv är bra är den ofta helt uppåt väggarna rent vetenskapligt, med rymdvarelser som pratar engelska, generatorer som skapar artificiell gravitation och en intrig som inte tar hänsyn till de fysikaliska lagarna.

Så är det inte med tv-serien The Expanse på Prime Video. Den är förmodligen den mest realistiska och vetenskapligt korrekta science fiction-serien någonsin, och även femte säsongen lever upp till förväntningarna.

The Expanse utspelar sig i en inte alltför avlägsen framtid. På 2400-talet har jorden enats under FN, Mars har koloniserats och det bor människor i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter samt på flera av de stora gasplaneternas månar.

Vi följer en lång rad karaktärer, från FN:s generalsekreterare Chrisjen Avasarala till rymdkapten James Holden och hans besättning ombord på det ombyggda marsianska krigsskeppet Rocinante.

VIDEO: Se trailern till femte säsongen av The Expanse

I femte säsongen av Prime Videos The Expanse lämnar seriens huvudpersoner och manskapet ombord på rymdskeppet Rocinante solsystemet för att leta efter nya hem utanför det som kallas utomjordingarnas ring.

De är seriens huvudpersoner och dras gång på gång in i ett invecklat geopolitiskt spel om makten i solsystemet – och mänsklighetens framtida öde i universum.

Mars har blivit en supermakt

Jorden är fortfarande solsystemets främsta makt, följd av Mars, där invånarna är i full färd med att göra planeten beboelig med hjälp av terraformning, en teknik där förhållandena på en planet sakta anpassas för att bli mer lika dem på jorden.

Solsystemets båda supermakter utnyttjar mineralrikedomarna i asteroidbältet och förtrycker gruvarbetarna, som kallas belters.

FN:s generalsekreterare blickar ut över en månbas

FN:s generalsekreterare Chrisjen Avasarala blickar ut över den månbas i serien där delar av intrigen utspelas.

© Amazon Prime

Femte säsongens huvudintrig kretsar kring en terroristorganisation ledd av Marco Inaros. Han angriper jorden från långt håll med hjälp av solsystemets kretsloppsmekanik.

Exakt hur det går till ska jag inte avslöja, men idén understryker det faktum att tv-serien tar vetenskapen från böckerna bakom serien på största allvar. Det är det som gör The Expanse till ett sant nöje för fans av science fiction med fokus på vetenskap och teknik.

Kanske är ett tungt vägande skäl att den ledande manusförfattaren också har en doktorsexamen i fysik och ingenjörsvetenskap.

Till och med när serien använder teknik som gränsar till magi är idéerna i The Expanse trovärdiga.

3 coola saker i serien

Magnetkängor, rymdskepp som bromsar på rätt sätt och en realistisk bild av hur vakuum i rymden fungerar är tre av de saker som gör serien både snygg och realistisk.

Magnetkängor håller fast karaktärerna
© Amazon Prime

1. Gravitation förutsätter acceleration

I The Expanse finns det bara gravitation när rymdskepp accelererar eller retarderar, eller på rymdstationer som skapar artificiell gravitation. Därför har karaktärerna magnetkängor på fötterna.

Rymdskepp bromsar realistiskt
© Amazon Prime

2. Rymdskepp bromsar med bakändan

Rymdskeppen i The Expanse bromsar alltid med bakändan i färdriktningen och startar motorn när de ska bromsa. En sådan manöver stämmer överens med verklighetens fysikaliska lagar.

Rymdserie skildrar vakuum på ett korrekt sätt
© Amazon Prime

3. Karaktärerna håller andan

The Expanse visar förhållanden för vakuum på rätt sätt, bland annat genom att karaktärerna andas ut innan de svävar ut i rymden. Annars skulle de nämligen spränga lungorna.

Ett bra exempel är den så kallade protomolekylen, en främmande teknik som i tredje säsongen har öppnat någon form av maskhål eller port till andra solsystem. I femte säsongen spelar protomolekylen emellertid bara en liten roll.

Detaljer förblir trogna mot de fysikaliska lagarna

Seriens huvudtema är de geopolitiska stridigheter som följer med tillgången till tusentals nya solsystem.

Rymdskeppen i The Expanse har inga gravitationsgeneratorer, så det är först när de accelererar som det finns någon verklig gravitation i rymdskeppen. Resten av tiden har folk magnetkängor på sig och dricker vätska ur förslutna koppar med sugrör – eller svävar omkring i kabinen bland utspilld vätska.

Rymdskeppens acceleration är i vissa fall så våldsam att g-krafterna påverkar huvudpersonerna, trots att säten i farkosterna pumpar dem fulla av medicin för att motverka de fysiska effekterna.

3 missar i serien

Serien håller som sagt hög vetenskaplig nivå, men serien tar sig ändå vissa friheter.

Robotar saknas i serien
© Amazon Prime

1. Det saknas robotar

Det är mystiskt att rymdskepp och annan teknik inte styrs av artificiell intelligens 400 år i framtiden. Robotar förekommer bara sällan i serien, då oftast i form av självstyrande rymdtorpeder.

Fusionsdrift skulle smälta allt
© Amazon Prime

2. Fusionsdriften borde rimligen smälta allt

I serien drivs rymdskeppen av så kallad Epsteindrift, en teoretiskt möjlig teknik. Eldpelaren borde emellertid rimligen vara tusentals grader varm och skulle därför smälta och förstöra betydligt mer än den gör.

Kulor är farligare i rymden
© Amazon Prime

3. Kulor är farligare i rymden

Flera gånger i serien skjuter terrorister och jordbor på varandra med handeldvapen. Det vore synnerligen oklokt att göra i rymden, där en kula lätt kan tränga igenom ett rymdskepp och utsätta alla ombord för vakuum.

Det faktum att serien behandlar de fysikaliska lagarna korrekt innebär också att när rymdskeppen i The Expanse anländer till rymdstationer, så vänder de motorn i färdriktningen för att bromsa. I filmuniversum som Star Wars och Star Trek bromsar rymdskeppen utan att använda motorerna på det här viset, vilket strider mot de fysikaliska lagarna. Ett rymdskepp fortsätter att röra sig framåt tills det sänder reaktionsmassa i motsatt riktning, till exempel genom att starta en raketmotor som slungar ut reaktionsmassa.

Whisky skvalpar sakta

Serien har många hänvisningar till gravitation – eller bristen på den samma. Två exempel på det är dels när generalsekreterare Avasarala häller upp whisky på en månbas och vätskan rinner väldigt sakta, dels när man i serien förklarar att belters inte kan leva på planeter som jorden, eftersom gravitationen är alltför stark där.

Eftersom de har växt upp med låg gravitation eller ingen gravitation alls har de svaga muskler och skör benvävnad, en effekt som vi känner igen från astronauter som har tillbringat långa perioder i rymden.

Serien visar också helt korrekt hur vakuum fungerar i rymden. Människor exploderar inte om de utsätts för vakuum utan rymddräkt. Vi skulle bland annat drabbas av förfrysningsskador, men faktum är att vi kan överleva i flera minuter om vi håller andan.

En av femte säsongens mest minnesvärda scener är när Naomi Nagata, en av huvudpersonerna, kämpar mot vakuum utan rymddräkt under sin flykt från ett rymdskepp till ett annat.

Whisky rinner långsammare ur flaskan

Seriens detaljer är vetenskapligt korrekta, som när whiskyn rinner ut märkbart långsammare ur flaskan.

© Amazon Prime

Sammanfattningsvis är femte säsongen av The Expanse utomordentlig science fiction, som med känsla för vetenskapliga detaljer utforskar hur mänskligheten faktiskt skulle kunna kolonisera solsystemet – om vi lyckas utveckla en fusionsraketmotor, det vill säga.

Under den kommande säsongen händer de mest enastående saker. Bokförlagets sista tre böcker kokas nämligen ner till en enda actionspäckad säsong.

Det är en säsong som kommer att utmana seriens trohet mot vetenskapen till det yttersta, eftersom det kommer oväntat besök från universum.

Total vetenskapspoäng för serien: 5 av 6 stjärnor.