Är en rymddräkt alltid vit?

Astronauter är nästan alltid iförda en vit rymddräkt. Varför är det så?

Spacesuit People Space shuttle

De vita rymddräkterna används, när en astronaut är på rymdpromenad. Färgen har valts för att den reflekterar solens strålar i stället för att suga åt sig dem. Det förhindrar att rymddräkten blir för varm.

Hade dräkten varit mörk, skulle den absorbera värmen från solen, och astronauten skulle riskera att bli överhettad. Det är nämligen svårt att göra sig av med kroppsvärmen, när man befinner sig i rymdens vakuum. Arbetar man i direkt soljus kan även den vita dräktens temperatur komma upp i över 120 grader. Ett effektivt kylsystem är därför nödvändigt – oavsett dräktens färg.

Astronauternas temperatur hålls på en behaglig nivå med hjälp av vatten, som konstant cirkulerar i de långa underkläderna. Astronauten kan själv reglera vattnets temperatur med en knapp, som är placerad i kontrollpanelen på bröstet. Själva kylaggregatet är monterat i en typ av ryggsäck. Där sitter även syretankar samt ett ventilationssystem, som konstant förser astronauten med syre.

Ryggsäcken innehåller dessutom ett system som kan avskilja koldioxiden från astronautens utandningsluft. Radiokommunikation, tryckbehållare, batteri och varningssystem är också placerade i ryggsäcken. Data om astronautens hälsa sänds via radion, som också används för att tala med rymdstationen.

Rymddräkten är som ett litet rymdskepp och innehåller allt astronauten behöver för sitt arbete. NASA:s rymddräkter har 17 lösa komponenter, som kan bytas ut beroende på uppgiften. Viktigaste av allt är dock att den skyddar astronauten mot rymdens hårda villkor med vakuum, stora temperatursvängningar och strålning. Utan dräkt skulle astronauten till exempel inte kunna andas, och hans blod skulle snabbt börja koka till följd av det låga trycket i rymden.

Den vita färgen verkar inte bara kylande utan har även den fördelen att den lyser upp väl mot den mörka bakgrund som rymden ger. Därför är astronauter på rymdpromenad lättare att få syn på när dräkten är vit. När astronauten är på väg till eller från jorden är rymddräkten orange. Väl i omloppsbana i ett rymdskepp eller på en rymdstation är färgen däremot oviktig.

Dräkten håller astronauten sval

Den vita färgen skyddar mot värmen, men dräkten har många andra funktioner.

NASA:s dräkt har totalt 14 lager, som på olika sätt skyddar astronauten under rymdpromenader.

Kontrollpanel för att styra rymddräktens många olika funktioner.

Ryggsäck med syrebehållare och annan viktig utrustning.

Hjälmens visir är belagt med ett tunt lager guld, som skyddar ögonen mot det kraftiga ljuset från solen.

Lampor intill visiret ger arbetsbelysning

Jetpack på astronautens rygg gör det möjligt att manövrera i rymden.

Ränder på dräkten berättar vem som finns inne i dräkten, när flera astronauter är på rymdvandring samtidigt.