SpinLaunch

Rund katapult ska skjuta upp satelliter i rymden

Metoden är billigare och mer klimatvänlig än att använda raketbränsle – men den innebär en del utmaningar.

Den liknar inget du någonsin sett förut: En gigantisk elektrisk centrifug som slungar föremål ut i rymden i 8 000 km/h. Men det är precis vad amerikanska SpinLaunch ska göra vid en ny testanläggning i delstaten New Mexico i USA.

Rymdbolaget har arbetat med detta kinetiska uppskjutningssystem sedan 2015. Centrifugen är 50,4 meter hög, 4,4 meter högre än Frihetsgudinnan i New York, och hittills har SpinLaunch genomfört en framgångsrik provuppskjutning helt utan användning av raketbränsle.

Centrifuge, New Mexico, SpinLaunch

Centrifugen är 50,4 meter hög, 4,4 meter högre än Frihetsgudinnan i New York.

© SpinLaunch

Vid det tillfället slungades en tre meter lång raket flera kilometer upp i luften, trots att systemet bara nyttjade 20 procent av sin kapacitet. Målet var att förstå lastens påverkan under den våldsamma g-påverkan av en centrifugaluppskjutning.

Testlasten bestod av vanlig elektronik som mobiltelefoner, kameror och teleskoplinser. De skulle simulera komponenterna i en riktig satellit och tog enligt SponLaunch ingen skada under uppskjutningen.

2024 hoppas bolaget kunna slunga iväg kommersiella satelliter ut i rymden med hjälp av en tre gånger så kraftfull katapult som nu.

Raketen ska då centrifugeras i en vakuumkammare med en hastighet av 8 000 km/h och slungas iväg upp på en höjd av 61 kilometer, varefter raketens egen motor accelererar till ytterligare 28 200 km/h för att ta satelliten till sin slutdestination .

Lasten kommer att utsättas för en g-påverkan på 10 000 under lanseringen, vilket är extremt krävande för innehållet. Om konceptet håller även i stor skala räknar SpinLaunch med att sänka kostnaden för en satellituppskjutning tjugofaldigt.

Raket, SpinLaunch, katapult

Raketen ska slungas iväg 61 kilometer upp i luften, varefter den egna motorn accelererar till 28 200 km/h för att få satelliten till sin slutdestination.

© SpinLaunch