Nasa säger farväl till Cassini med dunder och brak

Sedan 2004 har Cassinisonden matat oss med data och bilder från solsystemets näst största planet Saturnus och månarna runt giganten. Men nu är det snart över. Det återstår bara ett sista spektakulärt uppdrag.

Cassini och Saturnus

I 13 år har Cassini undersökt Saturnus och dess månar. Men nu är det snart slut med det.

© NASA

Onsdagen den 26 april skickar Nasa en gammal och trofast vän mot döden.

Knappt 20 år efter det att Cassini-Huygens-sonden ­– även enbart kallad Cassini – skickades mot Saturnus är uppdraget över och sonden går nu sin död till mötes.

Men det kommer inte att bli någon tyst final. Cassini avslutar sitt uppdrag med dunder och brak.

Nasa har gjort en hyllningsvideo till Cassini som visar hur sonden ska dö.

Grävde sin egen grav

Den atomdrivna farkosten lämnade jorden 1997 och nådde fram till Saturnus 2004. Sedan dess har den levererat en stor mängd data både från gasjätten med ringarna och planetens många månar.

Bland sondens mest spektakulära upptäckter återfinns bland annat beviset på ett varmt och flytande saltvattenhav under månen Enceladus stelfrusna yta. Men det är också just den upptäckten som har dömt sonden till döden.

Cassini kommer efter många år i rymden snart ha slut på bränsle och Nasa fruktar att fartyget kan störta ned på Enceladus. Det kan medföra att de mikroorganismer som sonden bär med sig från jorden förstör och förorenar det eventuella liv som kan finnas i det underjordiska havet.

22 rundor och en final

Därför väljer Nasa nu att avsluta uppdraget i förtid. Det sista bränslet ska användas på att ändra kursen och styra in sonden mellan Saturnus yta och dess ringar.

Där ska sonden ta 22 rundor runt gasjätten innan den slutligen brinner upp i planetens atmosfär den 15 september.

Men innan sin död ska den förhoppningsvis leverera data och bilder från detta ännu outforskade område.