Radioteleskop CHIME Kanada

Mystisk radiosignal från avlägsen galax

Forskare i Kanada har tagit emot en radiosignal som lät som en snabb hjärtrytm.

Radiosignaler från rymden är vanligtvis lätta att känna igen. De varar sällan mer än några få millisekunder, en del signaler upprepas – och en del upprepas till och med i ett förutsägbart mönster.

Men nu har astronomer vid CHIME-radioteleskopet i Kanada fångat upp en högst ovanlig radiosignal. Signalen kom från en avlägsen galax, varade 1 000 gånger längre än vanligt och hade en frekvens som liknade en hjärtrytm – fast snabbare.

"Signalen var högst ovanlig. Signalen – med namnet FRB 20191221A – upprepades med 0,2 sekunders mellanrum. Och den lät som boom, boom, boom", berättar Daniele Michilli, forskare vid MIT:s institution för astrofysik och rymdforskning.

Ett moln av plasma

Astronomerna har emellertid en teori om radiosignalens ursprung. Den tros komma från antingen en pulsar, en neutronstjärna som sänder ut radiovågor från magnetiska poler, eller en magnetar, en neutronstjärna som har ett mycket kraftfullt magnetfält.

Efter att ha undersökt radiosignalen närmare, såg det också ut som om det fanns en molnformation av plasma runt signalkällan.

Forskarna vid Chime-teleskopet hoppas ta emot fler radiosignaler i stil med FRB 20191221A. Det kan i så fall hjälpa till att förklara mer om signalens ursprung.

Många objekt i universum – även exempelvis stjärnor och svarta hål – sänder ut radiostrålning som kan fångas upp av radioteleskop. Det hände första gången 1931, då den amerikanske fysikern Karl Jansky fångade upp radiostrålning från Vintergatan.