Shutterstock

Marsrover hittar sällsynt liv i knastertorr öken

Nasas kommande Marsrover har lyckats hitta DNA-spår djupt nere i den ogästvänliga Atacamaöknen i Chile. Därmed är roboten redo för att resa mot den röda planeten år 2020.

Nasa har nu genomfört ett försök som ska förbereda för kommande Marsfärder där man ska söka efter spår av liv på den röda planeten.

Redan nästa år skickar Nasa iväg sin nästa rover, Mars 2020, och när den året därpå sätter hjulen i Marsgruset ska den hämta borrprover från ned till två meters djup och analysera dem på dna-molekyler.

Samma uppdrag har ESA:s kommande rover, Rosalind Franklin, vilken är uppkallad efter forskaren som bidrog till att avslöja dna-molekylens struktur.

Som ett slags generalrepetition genomförde forskarna experiment i Atacamaöknen i Chile, som erbjuder förhållanden som påminner om miljön på Mars.

Öknen är knastertorr och i vissa områden har det inte fallit något regn på flera hundra år. Dessutom är sanden starkt salthaltig, och ytan är utsatt för stark UV-strålning från solen.

Forskarna skickade ut en rover i öknen där dess uppgift var att ta borrprover på ned till 80 centimeters djup. Därefter undersöktes proverna med avseende på dna-spår, och även i denna ogästvänliga miljö fanns det hårdföra mikroorganismer.

Nasas rover har hittat dna-spår i borrprover från Atacamaöknen, där sanden påminner mycket om den på Mars.

© Carnegie Mellon University

Motsvarande borrningar har tidigare gett motsatt resultat. Då var det inte möjligt att påvisa dna, vilket ledde till slutsatsen att jordlagren i den torraste delen av Atacama var tomma på liv.

Orsaken till de skiftande resultaten är troligen att mikroorganismerna i öknen är mycket utspridda, och det understryker vikten av att även på Mars ta många prover innan man drar några slutsatser.