Laserkanoner ska städa i rymden

Satelliter som utrustats med laserkanoner ska få bort en del av den massiva mängden rymdskrot som omger jorden.

© Shutterstock

Drygt 60 år av uppdrag i rymden har fyllt området runt jorden med rymdskrot.

Miljontals av människan skapta föremål i olika storlekar har lämnats kvar i omlopp. Skräpet är rester från raketer, uttjänta satelliter och fragment efter kollisioner.

I en ny studie föreslår kinesiska forskare Air Force Engineering University en ny möjlig metod för att få bort resterna i rymden: Skjut ned rymdskrotet med laserkanoner.

Genom ett antal datorsimuleringar har de kinesiska forskarna visat att det är möjligt att rubba föremålen som befinner sig i omlopp runt jorden genom att använda en pulserande laserstråle med hög energi.

Jorden är omgiven av ett moln av rymdskrot.

© NASA

På så sätt skulle forskarna kunna skicka ned skrotet mot jordens atmosfär där det skulle brinna upp.

För att få iväg strålarna i rätt vinkel behöver laserkanonerna placeras på satelliter i rymden.

Smådelar är också farliga

Avfallet är en stor fara för framtida uppsändningar, men utgör också en risk för nuvarande rymdstationer.

Vid en hastighet av 28 200 kilometer i timmen kan även små delar leda till allvarliga skador på rymdutrustning - exempelvis skapa sprickor i rutor på rymdfarkoster.

Det är därför avgörande för rymdorganisationerna att man får städa upp i virrvarret av skrot.

Att Kina tar tag i problemet är särskilt viktigt. Landet anses nämligen vara en av de största syndarna när det handlar om rymdskrot.

2007 låg de exempelvis bakom ett anti-satellit missiltest som skickade ut ett stort moln av 3 000 vrakdelar i rymden - den största molnet av skrot som hamnat i rymden hittills.