Kan man se satelliter med blotta ögat?

TESS teleskopet i rummet
© Shutterstock

Det är inte helt ovanligt att man en sen kväll eller en tidig morgon kan se en ljuspunkt förflytta sig med jämn hastighet över himlen för att sedan plötsligt försvinna ur sikte. I så fall har man varit vittne till en satellitpassage. Det plötsliga försvinnandet beror på att satelliten under sin bana runt jorden har kommit in i jordskuggan, så att den inte längre reflekterar ljuset från solen. Sett från satellitens plats har solen helt enkelt gått ned. Satelliter rör sig i mycket olika banor runt jorden beroende på syftet. Generellt gäller att ju högre upp en satellit är, desto längre tid tar det för den att ta sig hela vägen runt – och desto svårare är den att få syn på. En geostationär satellit som ligger i omloppsbana knappt 36000 kilometer över jordytan kan inte ses med blotta ögat, men det är ganska lätt att se den internationella rymdstationen (ISS), som rör sig i en bana cirka 340 kilometer över jordytan. Det tar bara en och en halv minut för ISS att ta sig från horisont till horisont.