Kan man landa på Jupiter?

Vad skulle hända om man försökte landa ett rymdskepp på Jupiter, som är en gasplanet?

Jupiter med solen over sig
© Shutterstock

Redan i december 1995 sände NASA den första rymdsonden genom Jupiters atmosfär. Sonden överlevde i omkring en timme, tills den hade nått ett djup på knappt 200 kilometer. Då krossades den av ett tryck på över 20 atmosfärer. Jupiterhar nämligen ingen fast yta utan endast en atmosfär av väte och helium samt mindre mängder av andra ämnen. Atmosfären blir gradvis tätare för att till sist övergå i ett hav av flytande väte. Även det mest solida rymdskepp skulle krossas och förångas, innan det hann ned till vätehavet. Trycket och temperaturen i Jupiter stiger snabbt till mycket höga värden. Situationen skulle för övrigt vara densamma, om man försökte landa på Saturnus, som är solsystemets näst största planet.