Kan man alstra konstgjord tyngdkraft?

I science fictionfilmer rör sig besättningen alltid runt i rymdskeppet som om det var samma tyngdkraft ombord som här på jorden. Är det, eller kommer det en dag att bli, möjligt att skapa konstjord tyngdkraft ombord på ett rymdskepp?

Indersiden af en rumstation
© Shutterstock

Konstjord tyngdkraft är inte ren science fiction. Det är tvärtom en oskiljaktig del av Einsteins allmänna relativitetsteori, som är den moderna fysikens bästa beskrivning av gravitationen. Einstein föreställer sig en raket, som svävar fritt i rymden. Ombord finns en fysiker, som även han svävar fritt i kabinen. Så slår man på raketmotorn, och raketen börjar accelerera. Fysikern kommer då att uppleva att golvet i kabinen kommer mot honom och träffar honom, och om han inte visste bättre, skulle han tro att det var han själv som ramlade ned på golvet. Raketens acceleration skapar alltså en konstgjord tyngdkraft. Vill man vill uppleva samma tyngdkraft som på jorden, skall farkostens hastighet ökas med 9,81 m/s varje sekund, vilket motsvarar accelerationen för en kropp i fritt fall på jorden. Ett annat sätt att skapa konstgjorda tyngdkraftfält på är att låta exempelvis en rymdstation rotera, så att centrifugalkraften pressar astronauterna mot farkostens ytterväggar. Den här formen av konstjord tyngdkraft är dock mycket olik den ”äkta”. Bland annat faller saker inte lodrätt ner, vilket kan leda till oväntade händelser, exempelvis på toaletten.