Hur levereras syre och vatten till rymdstationen?

Det kan gå flera månader innan Den internationella rymdstationen får leveranser från jorden. Hur får astronauterna resurser som syre och vatten att räcka så länge?

Astronauterna skulle få slut på vatten om inte det mesta återanvändes. Vattnet används också till att bilda nytt syre.

© SHUTTERSTOCK

Med jämna mellanrum skickas försörjningsmoduler upp till Den internationella rymdstationen, ISS.

Modulerna innehåller allt som astronauterna behöver, inklusive vatten och syre. Men de sex invånarna på ISS skulle dö av syrebrist om inte återvinningssystem effektivt utnyttjade vattnet och syret ombord.

Urin blir dricksvatten

Exempelvis samlas astronauternas urin upp i toaletterna och skickas genom en reningsanläggning, där den filtreras och renas på kemisk väg så att den kan återanvändas som dricksvatten.

Även all den vattenånga som bildas i rymdstationens luft samlas in, renas och återanvänds. Vattenånga från våta handdukar, svett från motionsrummet och fukten i astronauternas utandningsluft hamnar också i en anläggning, där luftens vattenånga kondenseras och sedan renas.

Vatten ger astronauterna syre

Totalt ser systemen till att cirka 93 procent av det vatten som flygs upp till ISS återanvänds.

Vattnet är särskilt värdefullt på ISS eftersom det även används för att framställa det syre som astronauterna andas.

Genom elektrolys spjälkas vatten till syre och väte. Syret leds ut i kabinluften, medan vätet – som inte används – släpps ut i rymden.

Syre och vatten cirkulerar

ISS så kallade Environmental Control and Life Support System återvinner nästan all vätska och ånga i kabinatmosfären, så att astronauterna kan återanvända dessa.

1. Fukt avskiljs från luften

Vattenånga i luften kondenseras, så att den blir flytande, och skickas till rening. Den torra luften renas från koldioxid, så att syrehalten blir densamma som vid havsytan på jorden – cirka 21 procent.

2.Urin blir till rent dricksvatten

Astronauternas urin samlas in och bearbetas i en särskild anläggning.

Systemet kan hantera högst nio liter om dagen, vilket täcker behovet för de sex personer som alltid finns ombord på rymdstationen.

3. Ånga i luften blir till vatten i kranarna

Urin och insamlad ånga skickas först genom ett partikelfilter som fångar upp fasta ämnen.

Sedan värms vätskan upp och förs bland annat genom en jonbytare. Den tar bort oönskade ämnen som är upplösta i vattnet.

4.Vatten ger syre till astronauterna

En del av det rena vattnet från vattenreningssystemet skickas genom en apparat som med elektrolys spjälkar vattnet i väte (H2) och syre (O2).

Syret leds in i kabinerna till astronauterna samtidigt som vätet släpps ut i rymden.