Virgin Galatic
Uppsändning av Spaceship Two, Virgin Galactic

Hur mycket förorenar rymdturismen?

Flera företag erbjuder numera vanliga människor att resa ut i rymden som turister. Kommer de många extra raketuppsändningarna inte att medföra en markant ökning av luftföroreningarna?

Rymdturism förorenar tills vidare förhållandevis lite.

Kommersiella uppsändningar från de tre största aktörerna Virgin Galactic, Blue Origin och SpaceX kom i gång så smått först på sommaren 2021, så deras antal har hittills varit tämligen begränsat.

Jämfört med den internationella flygtrafikens bränsleförbrukning utgör rymdfartsindustrin fortfarande mindre än en procent.

Det lär dock förändras under kommande år, då exempelvis Virgin Galactic ska genomföra 400 uppsändningar om året. Då ökar föroreningarna avsevärt.

Raketer behöver nämligen stora mängder bränsle för att kunna lämna jordens gravitationsfält.

Uppsändningar kyler planeten

Raketuppsändningar släpper ut både gaser och partiklar i atmosfären, exakt vilka beror på vilken motortyp det rör sig om.

De vanligaste partiklarna är sot och aluminiumoxid, två typer av föroreningar som faktiskt har en kylande inverkan på klimatet.

Avgaser påverkar temperaturen

Rymdturismens totala inverkan på klimatet är ännu oviss, men mycket tyder på att raketerna faktiskt minskar planetens temperatur.

Raketuppsändning, rök
© Shutterstock

Raketuppsändningar kyler

Raketavgaser påverkar atmosfären med koldioxid, vattenånga, sot och aluminiumoxid, som bland annat reflekterar solens strålning.
Klimateffekt: Nedkylning med 0,02 watt per kvadratmeter

Bilavgaser
© Shutterstock

Biltrafiken värmer

Koldioxid, kväveföreningar, ozon och partiklar från bensinbilars avgaser påverkar nedre delen av atmosfären.
Klimateffekt: Uppvärmning med 0,2 watt per kvadratmeter

Passagerarplan, avgaser mot himlen
© Shutterstock

Flygtrafiken isolerar

Passagerarplan påverkar den nedre delen av atmosfären med sot, kväveföreningar och koldioxid samt med den isolerande effekten av vita iskristaller.
Klimateffekt: Uppvärmning med 0,08 watt per kvadratmeter

Den vita aluminiumoxiden återkastar solens ljus till rymden, medan det svarta sotet absorberar solljuset och omvandlar det till värme i atmosfärens övre delar.

Virgin Galactics Spaceship Two tillhör de rakettyper som kommer att tillföra atmosfären extra sot. Motorn fungerar nämligen närmast som ett stearinljus som förbränner syntetiskt gummi, vilket avger sot.

Rymdturism skadar ozonlaget

De vanligaste gaserna från raketuppsändningar är koldioxid och vattenånga. En enda uppsändning med SpaceX Falcon 9-raket släpper ut lika mycket koldioxid som 395 flygningar över Atlanten.

Vattenånga låter kanske harmlöst, men i atmosfärens torra, högt belägna delar bidrar den till att bryta ner ozonlaget.

Även Blue Origins återanvändbara raket New Shepard släpper ut vattenånga, eftersom den skapar sin energi genom att kombinera flytande syre och väte till just vatten.