Den internationale rumstation over jorden
© Shutterstock

Hur får astronauter ombord på ett rymdskepp syre?

Hur förser man en rymdfarkost med syre? Hur mycket syre förbrukar en människa?

Ett rymdskepp som skall befinna sig en längre tid i rymden, till exempel den internationella rymdstationen ISS, tar med syre i stora trycktankar och får dessutom extra syre från de försörjningsfarkoster som med jämna mellanrum skickas upp. I framtiden är dock planen att man skall kunna producera syre ombord på rymdfarkosterna. Astronauterna utsöndrar vatten i form av svett, och det finns fukt i deras utandningsluft. Med hjälp av elektrolys är det möjligt att dela upp vatten i väte och syre. Vid vila förbrukar en människa 15 liter syre i timmen – vid arbete 10-20 gånger mer.