Hur får astronauter ombord på ett rymdskepp syre?

Hur förser man en rymdfarkost med syre? Hur mycket syre förbrukar en människa?

Den internationale rumstation over jorden
© Shutterstock

Ett rymdskepp som skall befinna sig en längre tid i rymden, till exempel den internationella rymdstationen ISS, tar med syre i stora trycktankar och får dessutom extra syre från de försörjningsfarkoster som med jämna mellanrum skickas upp. I framtiden är dock planen att man skall kunna producera syre ombord på rymdfarkosterna. Astronauterna utsöndrar vatten i form av svett, och det finns fukt i deras utandningsluft. Med hjälp av elektrolys är det möjligt att dela upp vatten i väte och syre. Vid vila förbrukar en människa 15 liter syre i timmen – vid arbete 10-20 gånger mer.