Har människan en framtid i rymden?

Kan vi över huvud taget leva i rymden? Och kan vi driva fabriker därute? Dessa två frågor avgör, om det blir människor eller robotar som bosätter sig i rymden.

Apollo program

För dem som drömmer om att människan en dag skall kolonisera solsystemet är rymdfart utan människor otänkbar, men för många forskare skulle en kolonisering med robotar vara att föredra. Astronomen Harry Shipman ställde 1989 upp ett schema, som anger fyra möjliga vägar för framtidens rymdfart. Han såg rymdfartens framtid som bestämd av svaren på två centrala frågor: 1) Kan människan leva i rymden? och 2) Finns det någon grund för en rymdbaserad industri?

Den första frågan handlar inte bara om huruvida vi tål strålning, tyngdlöshet eller en mycket svag tyngdkraft, till exempel på månen, utan också om astronauter kan bli självförsörjande med livsmedel och vatten. Vattnet måste sökas lokalt, och livsmedel skall kunna odlas i ett slutet system, som inte eller nästan inte kräver resurser utifrån.

Rymdindustri kan vara gruvdrift, antingen efter helium-3 på månen eller råvaror från månen eller asteroiderna. Produktion av bränsle på månen är också en möjlighet, liksom en elektronisk eller farmaceutisk industri baserad på tyngdlöshet.

Svaren på de frågorna ger fyra möjligheter, där bemannad rymdfart endast har en framtid i två av dessa scenarion. Shipman har i de fyra fälten angett hur rymdfarten kommer att utvecklas, om vi utnyttjar de givna möjligheterna. Huruvida vi gör det kommer att avgöras av vår inställning till rymdfarten – närmare bestämt om det är drömmen eller ekonomin som blir drivkraften.

Mellan drömmarna och vetenskapen står affärsmännen, som enbart är ute efter möjligheten att tjäna pengar på rymdindustrin – och det kan mycket väl vara deras ekonomiska kalkyler som till sist sänder ut människor på resa i solsystemet. Det kan ske om de kommer fram till att det är både lättare och billigare att bygga upp en rymdindustri med mänsklig arbetskraft i stället för en industri baserad på robotar.

Ännu vet vi inte om vi överhuvudtaget kan leva i rymden, och om något av värde kan produceras därute. På lång sikt kommer vi kanske att vara glada för att det bor människor på andra klot. Det är så mycket som kan ske med jorden, allt från kollision med domedagsasteroider till galopperande förorening eller stora klimatförändringar. Kolonier i rymden kan inte rädda dem som blir kvar på jorden men kanske några av oss och därmed säkra att vår kunskap och teknik överlever, tills förhållandena åter blir gynnsamma på jorden.