Har andra djur än hunden Laika varit ute i rymden?

Hur många djur har sänts upp i rymden, vad har syftet varit och är det bara ryssarna som utfört dessa djurförsök?

Laika
© Nasa

Laika skrev världshistoria, då hon skickades upp i omloppsbana runt jorden ombord på den ryska Sputnik II den 3 november 1957. Rymdkapseln var inte konstruerad för att återvända till jorden, och efter sex dagar dog Laika av syrebrist. Likväl var uppskjutandet av Laika en milstolpe i rymdforskningen. Den visade nämligen att en levande organism klarar av att leva i en miljö som är markant annorlunda än på jorden.

Det var det första viktiga steget mot att sända upp människor i rymden. I rymden finns ingen tyngdkraft, och tyngdlösheten påverkar en organism som människokroppen, som är konstruerad för att fungera under tyngdkraftens lagar, på flera olika sätt. Under en vistelse i rymden tvingas nerv- systemet till exempel att omorganisera sig. Genom djurförsöken fick forskarna möjlighet att studera dessa förhållanden.

Ryssarna fortsatte att skicka upp hundar i rymden, och 1966 satte de båda hundarna, Verterok och Ugolek rekord med 22 dagar i rymden – ett rekord som är oöverträffat. Amerikanerna var lika aktiva. De koncentrerade sig dock särskilt på apor. Redan under 1940- och 1950-talen hade de skjutit upp flera apor i rymden ombord på raketer. Första gången man lyckades få en apa tillbaka till jorden med livet i behåll var 1951.

Den hade sällskap av elva möss ombord på rymdkapseln. Det var dock först 1961 som amerikanerna lyckades skicka en apa, chimpansen Enos, i omloppsbana runt jorden. Ett stort antal djur och växter har under årens lopp varit ute i rymden, och de är fortfarande vanliga gäster ombord på rymdfarkoster. Bland de djur som fått uppleva världsrymden finns så olika arter som råttor, salamandrar, bananflugor och fiskar.