Förstörs rymdskepp inte av rymdstoft?

Varför träffas och förstörs inte rymdskepp av rymdpartiklar, som rör sig med höga hastigheter?

rum shuttle på vej mod rummet
© Shutterstock

Rymdskepp och satelliter träffas konstant av partiklar i rymden. Lyckligtvis är dessa partiklar normalt så små att de inte orsakar skada, trots att de kommer farande med en hastighet på åtskilliga kilometer i sekunden. Rymdskepp har en sköld, som skyddar mot objekt med en diameter på upp till en centimeter, och risken för att skeppet träffas av större objekt är liten. I rymden är det nämligen långt mellan de stora stenar som kan utgöra en fara. Förekomsten av partiklar faller rejält med deras storlek. Man har beräknat att jorden i sin helhet bara träffas av mellan en och tio knytnävsstora stenar per dygn. Det är inte många med tanke på jordens yta på en halv miljard kvadratkilometer. Att man inom rymdfarten tar förhållandevis lätt på risken för kollision med partiklar i rymden beror uteslutande på denna typ av statistik, som man förlitar sig på. Är olyckan väl framme, och ett rymdskepp kolliderar med en knytnävsstor sten, får det katastrofala följder. Stenens höga hastighet mot-svarar att den i kraft av sin rörelse innehåller en energimängd motsvarande ungefär 100 kilo sprängämne, och även en betydligt mindre sten kommer att ha förödande effekt. Förekomsten av sådana ”rymdstenar” är starkt beroende av positionen i solsystemet. Utanför detta, ute i rymden mellan stjärnorna, är det praktiskt taget fullständigt tomt. Även i solsystemets allra yttersta delar, i områdena som kallas Oortmolnet och Kuiperbältet, finns det obegripligt gott om plats för ett rymdskepp att manövrera på, så här kan man också tillåta sig att bortse från risken för kollision.