Forskare skjuter ut mussperma i rymden

Kan vi få barn på andra planeter? Japanska forskare har skickat ut frusen sperma från möss på en rymdfärd för att få svaret.

Rumrejser

Efter nio månaders vistelse i rymden gav spermaprover från möss upphov till dessa välskapta musungar.

© Sayaka Wakayama et al./ PNAS

Världens rymdagenturer arbetar för högtryck för att vi människor ska kunna sprida oss till andra planeter och till exempel ha kolonier på Mars och månen. Det ger dock upphov till en angelägen fråga: Kan vi fortplanta oss i rymden?

Tyngdkraften på Mars är 38 procent av jordens, medan månens är 17 procent, och så snart vi förflyttar oss utanför jordens magnetfält bombarderas vi med strålning.

Forskare har ingen uppfattning om hur dessa förutsättningar påverkar vår fortplantningsförmåga. Nya forskningsresultat tyder dock på att vi inte behöver vara rädda för att partikelstrålningen ska ge oss barn med extra lemmar.

Sädesceller skickades ut i rymden

Japanska forskare har tagit sperma från möss, frusit proverna och skicka dem med en raket till den internationella rymdstationen ISS. Där flög spermaproverna runt på nästan 400 kilometers höjd, där strålningen är mer än 100 gånger starkare än på jorden – i nio månader.

Efter rymdfärden togs proverna hem igen, och forskarna använde dem för att befrukta ägg som de placerade i livmodern på mushonor. En kontrollgrupp befruktades med sädesceller som aldrig hade lämnat jorden.

Samtliga möss födde välskapta ungar, som var normala till både antal och könsfördelning. Även nästa generation var friska och kunde få ungar.

Marsresa kan skada vårt DNA

Forskarna såg förändringar i sädescellernas DNA, men dessa tycks inte ha påverkat ungarnas livslängd eller fertilitet. Längre rymdresor till exempelvis Mars kan dock ge större DNA-skador.

Nu vill forskarna undersöka hur sperma från människor och befruktade musägg reagerar på en rymdresa.