Shutterstock

Exploderar en astronaut utan sin rymddräkt?

Hur skulle det teoretiskt sett gå för en astronaut utan rymddräkt i rymden? Skulle han svälla upp som en ballong och explodera?

En astronaut skulle svälla upp och spricka utan sin dräkt

En människa som utsätts för förhållandena i tomma rymden kommer inte att kunna överleva mer än några sekunder, men han eller hon skulle knappast explodera. Istället kommer vederbörande att svälla upp märkbart samtidigt som inälvor och organ kommer att pressas ut ur kroppsöppningar och ur sår eller sprickor i huden.

Orsaken är naturligtvis att det i tomma rymden inte finns något tryck. Vår kropp är anpassad till livet i en atmosfärs tryck, som det är vid havsytan på jorden, medan det i yttre rymden är noll atmosfärers tryck. Så det är nog ganska nära sanningen, när erfarna astronauter pratar om yttre rymden som en av de mest människoovänliga miljöer man kan tänka sig.

En djuphavsfisk och en astronaut delar yrkesrisk

Man behöver dock inte åka på rymdfärd för att uppleva de här fenomenen. Djuphavsfiskar som fastnar i trålar exploderar ofta, när de kommer upp till ytan. Vanligtvis lever de under flera hundra atmosfärers tryck och de måste ha ett stort inre mottryck för att kunna överleva. När de plötsligt befinner sig vid havsytan kan de explodera.

180 kg astronautdräkt skyddar mot svälldöden

NASA:s rymdpromenaddräkt "EMU" väger 180 kg och ger astronauterna åtta timmars säker vistelse i tomma rymden. Den tar dock en timme att ta på sig.

Läs om alla detaljer i astronauternas olika rymddräkter i vår artikel: