Netflix
Leonardo di Caprio och Jennifer Lawrence är seriens huvudpersoner

Dystopisk satir både hyllar och driver med vetenskapen

VETENSKAPSRECENSION: Stjärnspäckade Don’t Look Up handlar om hur mänsklig dumhet blir vår undergång. Även om filmen tar sig friheter när det gäller vetenskapen, så är frågan om inte satir och svart humor kan vara det bästa sättet att sprida ett budskap?

Domedagsscenarion om klimatkrisen har blivit på modet.

I Termination Shock av Neal Stephenson har laglösa personer förlorat tilltro till politiken och tar saken i egna händer genom att skjuta upp solstrålsreflekterande svavel i atmosfären. I Adam McKays nya film, Don’t Look Up, får det politiska maskinrummet också klä skott.

På ytan handlar Don’t Look Up inte alls om klimatfrågor, utan om ett katastrofalt asteroidnedslag. Enligt McKay parodierar filmen dock också politikernas hantering av de problem som ett varmare klimat för med sig.

Är en fatal asteroid på kollisionskurs med jorden, vilket motsvarar en klimatkris, tillräckligt för att politikerna ska reagera?

Don’t Look Up poängterar framgångsrikt hur allvarligt hotet är. Men samtidigt finns det luckor i den vetenskapliga kulissen.

Asteroidhotet är realistiskt

Don’t Look Up går ut hårt och rakt på sak, när doktoranden Kate Dibiasky, spelad av Jennifer Lawrence, upptäcker en enorm asteroid i sitt infraröda rymdteleskop.

VIDEO: Se trailern till Don't Look Up

Med hjälp av Randall Mindy, professor i astronomi spelad av Leonardo DiCaprio, går det upp för Kate Dibiasky att en asteroid som mäter nio kilometer i diameter kommer att träffa jorden om sex månader.

Därmed har rymdstenen paralleller med den asteroid som utplånade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Den gången mätte asteroiden tio kilometer i diameter och utplånade ungefär tre fjärdedelar av planetens arter.

Premissen om att asteroider av den storleken med kurs mot jorden kan dyka upp ganska plötsligt är inte orealistisk.

Enligt Nasa känner forskarna bara till 40 procent av alla asteroider som är mer än 140 meter i diameter. Med ett infrarött teleskop, som Nasa ska skicka ut i omlopp runt jorden 2026, hoppas de förbättra den siffran och kartlägga minst 90 procent av alla potentiellt farliga asteroider. Men det lämnar fortfarande ett betydande tomrum av okunskap.

Presidenten med sina rådgivare
© Netflix

3 fullträffar i filmen

Infraröda teleskop används även i verkligheten och forskare har planer på att kunna utföra gruvdrift på asteroider inom 10-20 år.

Forskare hittar asteroider med infraröd teleskopi

Asteroiden Dibiasky upptäcks med ett enormt infrarött teleskop. Det används även i verkligheten och snart ska Nasa skicka upp ett teleskop i atmosfären för att söka efter okända asteroider.

Asteroider ska plundras på mineraler

Rollfiguren Peter Isherwells idé om att bedriva gruvdrift, bland annat med hjälp av robotar och nanoteknik, kommer nära forskarnas planer på att utvinna resurser från asteroider inom loppet av tio till tjugo år.

Solstrålar ger asteroider svansar

När en asteroid eller komet närmar sig solen avdunstar vatten, ånga, stoft och liknande flyktiga ämnen på asteroiden. Det skapar en svans som blir synlig vid solens ljus. Precis som i filmen.

Trots allvaret har Dibiasky och Mindy problem med att få USA:s president, Janie Orlean, spelad av Meryl Streep, att ta den hotande katastrofen seriöst.

Dibiasky skulle krossa allt

Asteroiden Dibiasky, uppkallad efter sin upptäckare, utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten, men presidenten vill hellre se tiden an. Detta trots att tiden är avgörande när vetenskapsmän ska undvika en eventuell kollision från rymden.

En studie visar att om sprängmedel träffar en 100 meter bred asteroid två månader innan den ska träffa jordytan kommer explosionen bara att skicka tillbaka 0,1 procent av den ursprungliga massan mot jorden.

I april 2021 simulerade Nasa ett förlopp med en större asteroid som påminner om den i filmen:

De skapade ett scenario, i vilket en asteroid upptäcks 50 miljoner kilometer bort och förväntas träffa jorden inom loppet av sex månader – det vill säga samma tidshorisont som i filmen. Nasas slutsats blev att inga befintliga tekniker eller flygplan skulle klara att förstöra asteroiden eller ändra dess bana på så kort tid.

Forskare förklarar situationens allvar för presidenten
© Netflix

3 fel i filmen

I filmen kämpar huvudpersonerna med att få budskapet om en jätteasteroid att tas på allvar, vilket ligger långt ifrån hur det i verkligheten skulle gå till. Dessutom skulle asteroidens färg vara mörkare.

Nya asteroidfynd rapporteras omgående

I filmen kämpar de två forskarna för att förmedla sitt fynd till omvärlden, men enligt Nasaforskaren Amy Mainzer bekräftas och rapporteras i verkligheten asteroidnyheter till allmänheten inom loppet av ett par timmar.

Snabb gruvdrift är inte möjlig

I filmen uppkommer rätt teknik för gruvdrift ur det blå. Men det tar mycket längre tid att ta reda på vad en planet består av och att bygga rätt raketer och robotar till projektet.

Asteroiden i filmen är alltför ljus

Dibiaskyasteroiden i filmen är mycket ljus, men de allra flesta asteroider är mörka. Bara 15 procent av ljuset reflekteras och det mesta som infrarött ljus. Dibiaskys ljusnivå är därför främst ett filmiskt element.

Nasas forskare uppskattar att det skulle ta år, inte månader, att bygga de nödvändiga modellerna och den utrustning som krävs för att genomföra ett sådant uppdrag.

Det första steget för att samla in kunskap tas i oktober 2022, då en Nasa-expedition skickar upp en sond med en SpaceX Falcon 9-raket. DART-uppdraget ska slå in i asteroidmånen Dimorphos för att undersöka hur kollisionen ändrar asteroidens kurs.

Denna kunskap tar man lätt på i filmen. När den amerikanska presidenten ser en möjlighet att vinna politiskt på att ta asteroiden på allvar, ändrar hon inställning och beslutar att asteroiden ska sprängas i luften.

Gruvdrift sätter käppar i hjulen

Det beslutet får även världens tredje rikaste man, Peter Isherwell (en parodi på Elon Musk) höra talas om. Och eftersom Dibiasky-asteroiden innehåller värdefulla mineraler ställer han den naturliga frågan: Ska vi verkligen spränga sönder en så stor guldklimp?

Kate Diabasky chockeras över sitt fynd

Kate Diabasky spelas i filmen av Jennifer Lawrence. Hon upptäcker den enorma asteroiden och får därmed också ge den sitt namn.

© Netflix

Den förmögne mannen är en generös givare till Vita huset och presidenten ändrar åsikt för andra gången och väljer att lyssna på hans plan. Först ska Dibiasky användas till gruvdrift och först därefter sprängas i luften.

Rikemannens plan är inte helt tagen ur luften. Gruvdrift på asteroider är realistiskt om 10-20 års tid, eftersom vi redan är nära att lida brist på nödvändiga resurser på jorden.

Trots det är planen helt vansinnig, eftersom asteroiden befinner sig på kurs mot jorden. Den sortens gruvdrift skulle aldrig föreslås av forskare och måste betraktas som totalt absurd.

Till syvende och sist är poängen att det inte är tekniken som blir vår undergång, utan vår obeslutsamhet, förhalningar, politiska hänsynstaganden och i sista hand felaktiga prioriteringar av politiker och vetenskapsmän.

Don't Look Up driver både med snabba tekniska lösningar och bekväma politiska krumsprång och som satir fungerar filmen bra. Den är utan tvekan underhållande.

Vetenskapliga fakta återges mindre noga, men presenterar ändå ett viktigt budskap om det hot asteroider mycket väl kan komma att utgöra – eller klimatet i förklädnad. Kanske är satir faktiskt det bästa sättet att sprida ett så viktigt budskap.