Columbia: Rymdfärja binner upp i himlen

En skada på rymdfärjan Columbias ena vinge visar sig vara ödesdiger när Columbia efter 16 dagar i rymden ska vända hem till jorden igen. Se här, hur rymdfärjan splittras vid mötet med atmosfären och brinner upp på himlen.

Columbia spaceship

Läs artikeln: Dödsdömda i rymden

Här kan du bl.a. läsa om varför NASA inte gjorde något för att försöka rädda astronauterna ombord Columbia, trots att de visste att skadan på rymdfärjans vinge skulle kunna visa sig bli katastrofal.

Läs hela artikeln från Illustrerad Vetenskap 8/2014:

Fatal skada leder till tillintetgörelse

Kort efter att den amerikanska Columbia skjöts upp 2003 från Kennedy Space Center på sitt 28:e uppdrag, rivs en bit isolerande skumplast loss från fartygets huvudtank. Skumplasten träffar den vänstra vingen och skadar den allvarligt.

Skaden visar sig vara ödesdiger när rymdfärjan efter 16 dagar i rymden ska vända tillbaka till jorden. Den klarar inte den extrema värmen som träffar den vid inträdet i atmosfären.

Columbia tilintetgjordes på 7 minuter

Det tar mindre än sju minuter från det att det sju astronauterna ombord på Columbia påbörjar resan ned genom atmosfären till att rymdfärjan och dess besättning är fullständigt tillintetgjord.

Varm, atmosfärisk gas tränger in i den vänstra vingen och gör att den knäcks. Kort därefter faller rymdfärjans huvudkonstruktion isär och till sist går besättningskabinen sönder.

De glödande resterna av Columbia fångas på video när rymdfärjan flyger över himlen den 1 februari 2003:

Video

NASA:s egna videoupptagningar fångade olyckan med det resväskestora stycket av skumplast som träffar vingen. Tekniska experter visste att olyckan skulle kunna visa sig få katastrofala följder men besättningen var lyckligt ovetandes i de 16 dagarna i rymdfärjan flera hundra kilometer över jorden. Även när de påbörjade inflygningen till jorden filmade det obekymrat den dramatiska hemfärden. Se videon här:

Video

Läs artikeln: Dödsdömda i rymden

Här kan du bl.a. läsa om varför NASA inte gjorde något för att försöka rädda astronauterna ombord Columbia, trots att de visste att skadan på rymdfärjans vinge skulle kunna visa sig bli katastrofal.

Läs hela artikeln från Illustrerad Vetenskap 8/2014: