Mystisk svart planet slukar allt ljus

Astronomer har upptäckt en spektakulär planet på himlen. Nästan inget ljus kommer undan den märkliga gasplaneten som även har extrema temperaturer.

© NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Nyligen upptäckte ett antal astronomer en planet som förbryllar dem – en kolsvart planet som sväljer i princip allt ljus.

Den mängd ljus som en planet kastar tillbaka kallas för dess albedo, och talet är så pass lågt för denna nya planet att den är ett av de mörkaste objekt som astronomer någonsin har träffat på.

Endast sex procent av det ljus som träffar planeten reflekteras.

Varma gasjättar har natt- och dagsida

Den mystiska planeten heter WASP-12b, är dubbelt så stor som Jupiter och tillhör gruppen ”Hot Jupiters” – en samling stora och extremt varma gasplaneter som kretsar nära sin stjärna.

De här planeterna har korta omloppsbanor, och det tar enbart drygt en dag för WASP-12b att ta sig ett varv runt sin stjärna.

Den svarta planeten vänder alltid samma sida mot stjärnan, precis som vår måne gör.

Dagstemperatur på 2 500 grader

Det finns således en dag- respektive en nattsida på WASP-12b och det är förmodligen också förklaringen på dess ljusslukande egenskaper.

Dagsidan kommer upp i brännheta 2 538 °C – lika mycket som en liten stjärna, vilket innebär att få molekyler överlever.

Det innebär att det inte kan bildas moln över planetens dagsida som vanligtvis reflekterar ljuset tillbaka till rymden. I stället tränger ljuset ned i planetens atmosfär där det absorberas och omvandlas till värme.

På nattsidan är det bara cirka 1 200 °C, vilket innebär att det kan bildas moln där.

De flesta av de så kallade ”Hot Jupiters” reflekterar cirka 40 procent av det ljus som träffar dem. Därför ger den här upptäckten astronomerna en ny bild av de mörka gasgiganterna.