NASA/JPL-Caltech/MSSS

Mönster på Mars visar på förmånliga villkor för liv i planetens förflutna

Liknande spår kan finnas i Death Valley i Kalifornien och enligt forskarna vittnar de om att Mars kan ha haft en klimatcykel som liknar jordens.

Sedan 2012 har Nasas rymdfarkost Curiosity haft till uppgift att utforska Mars Gale-krater, som har visat tecken på att det någon gång har funnits vatten där.

År 2021 stötte den rullande rymdroboten på sprickor i leran som sträckte sig minst tio centimeter ned i Mars yta.

Sprickor som nu kan visa sig avslöja en hel del om Mars förflutna.

Även om man tidigare har sett sprickor i leran på Mars så var mönstren dessa sexkantiga.

När lera torkar bildas det normalt ett fyrkantigt mönster, men när lera genomgår en upprepad cykel, så att den regelbundet torkar ut, utsätts för fukt och sedan torkar igen, så bildas ett sexkantigt mönster.

Enligt forskarna bakom en ny studie vittnar mönstren därför om att Mars någon gång har haft torra och våta säsonger, precis som vi har på jorden i dag.

Vatten och torka stöder liv

En sådan klimatcykel kan enligt forskare vid National Center for Scientific Research (CNRS) ha skapat goda villkor för liv på Mars i planetens förflutna.

Våta och torra förhållanden hjälper till att kontrollera koncentrationen av de nödvändiga kemiska ämnen som skapar så kallade polymerer.

En närbild tagen av Curiosity av de sexkantiga mönstren. Forskarna tror att de har bildats efter upprepade våta och torra cykler på Mars för mer än tre miljarder år sedan.

© NASA/JPL-Caltech/MSSS

Polymerer är långa kedjor av kolbaserade molekyler. De omfattar nukleinsyror, som är en av livets kemiska byggstenar – åtminstone på jorden.

"Cykler med förhållanden som växlar mellan vått och torrt är nyttiga och kanske till och med nödvändiga för den molekylära evolutionen som kan leda till liv. Det här är det första konkreta beviset för att det gamla klimatet på Mars hade sådana regelbundna jordliknande väta-torka-cykler, som skulle kunna stöda liv", förklarar studiens huvudförfattare William Rapin, som är planetforskare vid CNRS.

Cykler med våta och torra förhållanden är dock inte det enda som krävs för att bilda livets byggstenar. Det krävs också helt rätt atmosfäriska och mineraliska sammansättningar.

Vi vet ännu inte om sådana finns på Mars.

Och bara för att man har byggstenarna så betyder det inte att de någonsin blir till liv.