Shutterstock

Merkurius är närmaste granne till alla planeter i solsystemet

Venus är inte jordens närmaste granne. Det avslöjar ett nytt datorprogram utvecklat av tre ingenjörer från Nasa. Och det är inte den enda dogmen som programmet korrigerar.

Du svarar säkert Venus om du får frågan om vilken planet som är jordens närmaste granne. Troligtvis får du samma svar om du frågar en astronom eller slår upp det i en uppslagsbok.

Men enligt ett datorprogram som utvecklats av tre amerikanska ingenjörer från bland annat Nasa framgår det att det inte faktiskt inte stämmer.

Medan uppslagsböcker och experter i regel tar sin utgångspunkt i avståndet mellan planeternas banor gör datorprogrammet något annat.

Det simulerar hur solsystemets planeter befinner sig i sina banor under en period på 10 000 år och beräknar det genomsnittliga avståndet mellan två planeter mycket exakt.

Merkurius är närmare oss än Venus och Mars

I genomsnitt är avståndet från jorden till Venus 1,14 astronomiska enheter. En astronomisk enhet motsvarar avståndet mellan jorden och solen, det vill säga knappt 150 miljoner kilometer.

Men avståndet mellan jorden och Merkurius är bara 1,04 astronomiska enheter, så solsystemets innersta planet befinner sig för det mesta närmare oss än Venus.

Den befinner sig också närmare oss än Mars, vilket nog också är överraskande för de flesta.

© Shutterstock/NASA

Ännu mer överraskande är det att simuleringen faktiskt visar att Merkurius över tid är närmaste granne till alla planeter – till och med till dvärgplaneten Pluto.

Ingenjörernas datorprogram kan, förutom att röja undan gamla dogmer, även användas rent praktiskt.

Det kan ge en snabb överblick över hur satelliter på olika höjd ligger i förhållande till varandra över lång tid, vilket är viktigt om satelliterna ska stå i direkt förbindelse med varandra.