Maskhål

En genväg i rymden.

scifi wormhole

Fiktion:

Maskhål har använts i talrika böcker och filmer som ett sätt att resa över enorma avstånd. Tanken är att våldsamma krafter böjer rummet, så att områden av universum som ligger långt från varandra förbinds.

Fakta:

Maskhål kan teoretiskt sett existera, men att hålla dem öppna länge nog för att ta sig igenom blir svårt. Fysikerna menar att det kanske kan vara genomförbart med så kallad exotisk materia – som inte ännu har skapats.

Illustrerad Vetenskap bedömer: På gränsen