Getty Images
exoplanet, vattenplanet, planet, asteroid,

Vintergatan är full av vattenplaneter som jorden

Planeter som jorden bildades av dammoln som var fulla med is och kol, enligt ny forskning. Det kan innebära att vår galax är hemvist åt massor av vattenplaneter som vår.

I flera årtionden har astronomer sökt efter jordliknande planeter i vår galax. Men för att en planet ska kunna hysa liv krävs det bland annat stora mängder flytande vatten. Hittills har forskare trott att vattnet bara kunde komma till planeter med hjälp av kometer och isfyllda asteroider.

Nu visar banbrytande forskning från Köpenhamns universitet att vatten sannolikt redan finns i den interstellära kuvös som planeter bildas i.

Vintergatan kan vara fylld av planeter som har kontinenter och oceaner precis som jorden.

© NASA, ESA and G. Bacon (STScI)

Damm klumpades ihop under fem miljoner år

Med hjälp av datormodeller har forskarna räknat ut hur fort planeterna har bildats, samt vilka byggstenar de bildades av.

Deras studie visar att jorden bildades av millimetersmå partiklar av vatten och kol som ansamlades till den stenbumling vi kallar jorden.

Jorden växte snabbt under den första tiden. Damm blev till småsten av is och kol, som i sin tur klumpades ihop tills jorden uppnådde sin nuvarande storlek efter bara omkring fem miljoner år.

I takt med att planeten växte steg också temperaturen och mycket av vattnet försvann igen. Trots att jorden nästan täcks av oceaner utgör vatten bara omkring 0,1 procent av jordens massa.

Tre villkor för liv

Mer vatten i universum kan betyda mer liv. Men vatten är inte den enda förutsättningen. Livets uppkomst kräver att tre avgörande villkor uppfylls.

© Shutterstock

1: Flytande vatten

Allt liv vi känner till kräver flytande vatten, så vi utgår ifrån att det krävs även för att liv ska uppstå. Dessutom löses näringsämnen upp i vatten, vilket för dem lättare att ta upp.

supernova, explosion, grundämnen
© Shutterstock

2: Viktiga grundämnen

Liv består av ett antal grundämnen som kombineras till proteiner och aminosyror. Eftersom alla grundämnen bildas i stjärnornas inre och sprids av supernovor finns de i rikliga mängder i universum.

© Shutterstock

3: Livgivande energi

Liv kräver energi. På jorden använder växter exempelvis solens energi med hjälp av fotosyntes. Men liv kan också använda sig av värmen från bland annat vulkanisk aktivitet eller från kosmisk strålning.

Vattenfyllda planeter överallt i universum

Den nya modellen för planetbildning kan betyda att det finns mycket mer vatten i vår galax och i universum i stort än man hittills har trott.

Datormodellen tyder nämligen på att alla planeter får ungefär lika mycket vatten när de bildas, och därmed kan det finnas mycket goda villkor för liv där ute bland stjärnorna.

Nu ser forskarna fram emot nästa generation av rymdteleskop, så att de kan observera atmosfären på planeter utanför vårt solsystem och bekräfta att vatten är så vanligt förekommande som de nu tror.