ESO/M. Kornmesser
Oumuamua, cigar, ufo

Tänk om vi faktiskt har haft besök från rymden?

Vissa ufo-observationer går inte att förklara med en gång, och några forskare tror faktiskt att det finns ufon där ute. Om så är fallet innehåller dessa ufon teknik som vi knappt kan föreställa oss, men dess besättning kommer troligtvis påminna om oss. Få forskarnas förklaring på ufo här.

1. Rymdcigarr är förlist fraktfartyg

I slutet av 2017 passerade ett okänt cigarrformat objekt genom vårt solsystem. Himlakroppen fick namnet 'Oumuamua och med den följde ett stort antal mysterier.

Observationerna passar varken in på en asteroid eller en komet, eller på någon annan känd typ av objekt i universum. När forskarna analyserade objektets rörelser via teleskopens registreringar upptäckte de att 'Oumuamua ökade sin hastighet när den passerade genom det inre solsystemet.

Hastighetsökningen var visserligen liten, men 'Oumuamuas hastighet ökade vid en tidpunkt då solens gravitation skulle ha lett till att dess hastighet minskade.

Enligt Avi Loeb, professor i astronomi vid Harvard University, USA, är förklaringen bakom "'Oumuamuas acceleration” att objektet i själva verket är en förlist farkost som drivs liksom ett solsegel och färdas vidare med hjälp av solens strålar.

VLT, Paranal, Chile

Baserat på data från bland annat VLT-observatoriet i Chile har astronomer beräknat 'Oumaumaus bana genom solsystemet.

© ESO

Avi Loeb föreställer sig att en främmande civilisation skulle kunna använda rymdfarkoster med solsegel för att transportera gods mellan planeter eller solsystem i en annan del av vår galax. Om Loeb har rätt är 'Oumuamuas besök vårt första möte med en främmande civilisation.

2. Ufon koloniserar galaxen som virus

1966 publicerades dokumentet “Theory of Self-Reproducing Automata”. Dokumentet var ett tankeexperiment utfört av matematikern John von Neumann i slutet av 1940-talet.

Neumann ansåg att det är möjligt för en mekanisk organism – exempelvis en kod – att skada maskiner, kopiera sig själv och infektera nya värdar på exakt samma sätt som ett biologiskt virus.

Vad händer om utomjordingar i avlägsna galaxer utför detta tankeexperiment i verkligheten? Detta är tanken bakom teorin om det så kallade von Neumann-sonden: En robotstyrd drönare som är utformad för att resa till avlägsna galaxer och kolonisera planeter och månar genom replikering.

Tanken är att drönaren exempelvis landar på en måne – eller kanske på jorden? – och kopierar sig själv med hjälp av råvaror som järn och nickel.

När den mekaniska organismen har skapat tusentals exemplar av sig själv och tömt planeten på råvaror kommer rymdskeppet att färdas vidare mot nya himlakroppar och infektera dem. Denna process kommer att upprepas tills hela galaxer är ödelagda av den främmande civilisationen.

3. Ufonas besättning är som vi

Vilka varelser kommer vi att möta om vi får besök av ett ufo? Är det gröna män som skjuter dödsstrålar? Söta utomjordingar som E.T.? Eller kanske groteska varelser med tentakler som spottar ut syra?

Det finns många olika teorier om hur intelligent liv utanför jorden skulle kunna ha utvecklats. Men forskare är eniga om en sak: Byggstenarna i livet i universum kommer sannolikt att påminna om de som finns på jorden.

rymdvarelse, alien, ufo

Även om varelser från andra platser i universum knappast ser ut som oss är de troligtvis byggda av samma grundämnen.

© Shutterstock

På jorden består 95 procent av atomerna i levande organismer av kol, syre och väte, och dessa tre – samt helium – är de vanligaste grundämnena i universum. Därför kommer intelligent liv på andra planeter att skapas av en blandning av samma grundämnen, enligt resonemanget.

Astrobiologer som Simon Conway Morris från University of Cambridge anser därför att det finns goda chanser att besökare från rymden kommer att påminna om oss själva.

"Om resultatet av evolutionen är förutsägbart i vid bemärkelse kommer det som gäller utvecklingen av högre livsformer på jorden också att gälla i Vintergatan och bortom den", säger Simon Conway Morris.