Shutterstock

Vad är en rymdvarelse? Och är vi jordbor också rymdvarelser?

Skulle till och med en bakterie uppfattas som en rymdvarelse eller krävs det en högre intelligens? Och hur är det med oss jordbor – är vi också rymdvarelser?

Rymdvarelser, aliens, E.T. Orden beskriver skapelser, ofta människoliknande, som inte har jordiskt ursprung.

Den engelska ordboken Merriam-Webster skiljer mellan två olika versioner av ordet extraterrestrial, som tillsammans med alien är den mest direkta översättningen av "rymdvarelse".

Ordet kommer från latinets "extra" som betyder "utanför" och "terrester" som betyder "som har med jorden att göra". "Extraterrestrial" betyder alltså något som befinner sig utanför vår egen planet. Utifrån denna definition är inte vi människor rymdvarelser.

Rymdvarelser är allt biologiskt liv

Extraterrestrial kan tolkas som "extraterrestrial being" – det vill säga en varelse eller en skapelse, som lever på en annan planer och har någon form av intelligens. Men ordet kan också användas för att beskriva biologiskt liv på andra planeter i allmänhet, exempelvis bakterier, även kallat "extraterrestrial life".

Sådana livsformer kan vara helt annorlunda uppbyggda än livsformer här på jorden, eftersom datoranalyser visar att dna och rna bara är två bland miljontals möjliga biomolekyler som kan lagra genetisk information.

Inom astrobiologin söker astronomer efter alla former av liv utanför jordens atmosfär – allt från spår efter metanproducerande bakterier till signaler från främmande civilisationer – men hittills har eftersökningen inte gett resultat.