Saturnus måne kan hysa alternativt liv

Forskare har upptäckt ett ämne som lämpar sig för cellmembran på Saturnus måne, Titan. Det kan innebära en möjlighet att hitta alternativa livsformer.

Titan, Saturnus största måne, är dold under en tjock, orange atmosfär och ser ut som en svävande apelsin.

© Nasa

Den plats i vårt eget solsystem som mest sannolikt kan hysa liv är Saturnusmåne, Titan. Den har en tjock atmosfär och rymmer både syre, koldioxid och vatten, som är viktiga komponenter för liv på jorden.

Bilder från rymdsonder visar att Titan döljer sjöar och floder. Men de består inte av vatten, för med en genomsnittstemperatur på -172 C har allt vatten blivit till is. I stället är det flytande metan och etan som fyller sjöarna.

Det är förhållanden som lipider (de molekyler som bildar cellmembran) absolut inte gillar, och därför har forskarna tidigare avvisat tanken om liv på Titan.

Konstgjorda cellmembran

Men med hjälp av nya mätningar från ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) i Chile, har Nasa nu konstaterat att Titans atmosfär innehåller stora mängder av molekylen akrylnitril.

Det är en molekyl som inte finns på jorden, men som har rätt egenskaper för att bilda cellmembran trots den bistra miljön på Titan.

De kan i teorin uppkomma och fungera i teman på samma sätt som jordens första liv uppstod i vatten.

2015 framställde forskare en datormodell av en konstgjord cell, en azotonom, med cellmembran av akrylnitril. I princip kan det alltså bildas celler på Titan, även om de skiljer sig från dem vi har på jorden. En annan form av liv.

En annorlunda livsform

Oavsett om det finns liv på Titan eller ej, så ger insikten om dess kemi forskarna en bättre förståelse för hur liv uppstår och om möjligheterna att hitta alternativa livsformer på andra platser i universum.