Jill Tarter

Observationer får från 0 till 10 poäng

Hur värderar vi en SETI-observation? Det har två astronomer utvecklat rioskalan för att avgöra.

10 mars 2010 av Helle & Henrik Stub

Astronomerna Jill Tarter och Ivan Almar har utvecklat den så kallade rioskalan, som sedan 2002 har varit den officiella skala som en SETI-observation värderas efter. Är talet 0, är observationen mycket osäker eller möjligen felaktig.

Det som vi kan kalla en ”normal SETI-observation” av en signal från en stjärna i vår närhet ger ett riotal på endast 4, motsvarande måttlig betydelse – även om signalen är riktad mot jorden och observationen är helt pålitlig. Innehåller signalen även ett budskap vi kan tolka, stiger riotalet till 5.

Ett riotal på 10 kräver att den observerade händelsen för alltid kommer att förändra världen. Landar ett rymdskepp på jorden, kommer det således att få betyget 10. Inga observationer har ännu legat högre än 0.

Beräkningen av riotalet omfattar fyra faktorer:

Observationens art Man skiljer mellan en fysisk kontakt, eventuellt med ett främmande rymdskepp eller föremål, och en signal. Det har även betydelse om en signal riktats direkt mot jorden eller skickats ut åt alla håll. Det kan också vara frågan om att man upptäcker tecken på ingenjörskonst på andra håll i universum.

Observationens typ Här skall man avgöra om det rör sig om en enstaka observation eller något som upprepas och därför kan bekräftas genom en eller flera nya observationer.

Händelsens avstånd Ett föremål som observerats i vårt eget solsystem har klart större betydelse än en observation av en signal från en stjärna många ljusår bort.

En signal från en annan galax, som har varit på väg i miljontals år, har ingen omedelbar betydelse för oss – utöver den rent vetenskapliga.

Observationens pålitlighet Bedömningen av huruvida man kan lita på en observation är subjektiv. Generellt ser man här på vilka forskare som står bakom upptäckten, och vilka instrument de har använt.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: