Ny teori: Därför har vi inte hört något från utomjordingar ännu

Vi har inte sett skymten av rymdvarelser ännu eftersom de väntar på kallare tider. Det påstår en forskargrupp som har kommit fram till en ny lösning på Fermis paradox.

Fermis paradox

Det kryllar av stjärnor i universum. Därför är det nästintill omöjligt att det inte finns liv på andra ställen i rymden. Nu har ett forskarteam lag fram ett nytt förslag på varför vi inte har mött andra civilisationer ännu.

© ESO/N. Bartmann/spaceengine.org

Var är de? Den frågan har förbryllat astronomer i många år.

Det var 1950 som den italienske fysikern Enrico Fermi lär ha formulerat de berömda orden då han under en lunch med sina kollegor diskuterade rymdvarelsers existens.

Frågan har blivit känd som Fermis paradox: Å ena sidan är det helt osannolikt att liv bara skulle ha uppstått på jorden, å andra sidan har vi aldrig hittat bevis på att rymdvarelser existerar.

Rymdvarelser har superdator

Nu har en grupp forskare hittat en ny lösning på det berömda problemet: Rymdvarelserna finns därute, men de väntar på de rätta förutsättningarna för sitt superdatorstyrda samhälle.

Författarna bakom det nya vetenskapliga förslaget är tre forskare - en i neurovetenskap, en i artificiell intelligens samt en i kosmologi. De baserar sin teori på två grundpelare – utifrån ett antal observationer och fysiska beräkningar:

  1. Avancerade civilisationer har redan övergått till ett liv som drivs av maskiner och datorer.

  2. Datorerna arbetar och gör sina beräkningar betydligt snabbare under kallare förhållanden.

Universum blir kallare

På sin blogg förklarar två av forskarna bakom den nya så kallade ”estivationshypotesen” att intelligent liv i rymden för närvarande upprätthåller sig i ett slags tillstånd av dvala medan de väntar på att universum ska kylas ned till en temperatur som är bättre för deras maskindrivna civilisation.

I sin text argumenterar forskarna för att bakgrundstemperaturen kommer att minska i takt med att universum utvidgar sig.