Nu landar mängder av rymdprover

Vi vet inte hur livet uppstod i solsystemet, men kanske kan en kapsel med damm från Mars ge oss svaret. Nu tar flera expeditioner med sig prover från planeter, kometer och asteroider i rymden. Genom att studera proverna kan vi avgöra om vi är ensamma i rymden eller inte.

Livets hemlighet kan ligga dold i rymddamm

En grupp tekniker anländer med helikopter till ett ökenområde i den amerikanska delstaten Utah. En rymdkapsel har just landat med fallskärm i det torra ökendammet. Det finns inga människor ombord, men kapseln innehåller en mycket värdefull last i en hermetisk tillsluten provbehållare: småsten, grus och damm som samlats in på asteroiden Bennu, 334 miljoner kilometer från jorden.

Nu kommer forskarna att kunna analysera de små fragmenten från asteroiden. I takt med att ämnena i klippmaterialet framträder under mikroskopet kommer forskarna att notera fynden och söka efter ledtrådar som kan hjälpa till att besvara några av astronomins centrala frågor: Hur kommer det sig att solsystemet ser ut som det gör i dag? Varifrån kom vattnet på jorden? Och inte minst: Hur uppstod livet?

Nasas expedition till Bennu, som återvänder hem den här månaden, är emellertid bara ett litet smakprov på vad vi har att vänta från rymden under de närmaste åren.

Ett flertal ambitiösa provtagningsexpeditioner är nämligen på väg mot uppsändningsramperna.

Provtagningsexpeditioner har redan lärt oss mycket om månen, solen, kometer och asteroider, men forskarna saknar svar på en rad frågor om uppkomsten av solsystemets objekt, och om livets ursprung.

De kommande expeditionerna lär bland annat ge oss nya kunskaper om dels månens födelse, dels Mars månar.

Kanske kan damm från Mars som samlats in i små metallrör och flugit miljontals kilometer genom rymden till jorden visa oss om det har funnits liv på den röda planeten.

Astronauter tog de första proverna

Den första rymdexpeditionen någonsin som tog prover var Apollo 11, den första bemannade expeditionen till månen, som genomfördes i juli 1969.

Proverna kunde bland annat säga forskarna att månen är snustorr och att det inte finns några spår av liv där.

Under sex Apolloexpeditioner fördes hela 382 kilo damm och sten hem från månens yta.

Ytterligare två kilo måndamm har förts till jorden av sovjetiska och kinesiska obemannade månsonder.

Under expeditionen Apollo 12 samlade astronauten Alan Bean in damm från månens yta.

Under expeditionen Apollo 12 samlade astronauten Alan Bean in damm från månens yta i en behållare som togs med tillbaka till jorden, där forskare kunde analysera provet i laboratoriemiljö.

© NASA/MSFC

Trots de många månexpeditionerna och studierna av materialet är det fortfarande mycket vi inte vet om månen.

Forskarna förstår till exempel inte riktigt varför den sida av månen som alltid är vänd mot jorden har fler mörka slätter av stelnad lava än månens baksida.

Det kan en provtagningsexpedition hjälpa till att förklara.

Meteoriter är förorenade

Geologer, kemister och fysiker har analyserat klippfragment från rymden långt före Apolloexpeditionerna. De allra flesta har varit delar av asteroider.

De äldsta meteoriterna, som asteroidfragmenten kallas när de landar på jorden, är 4,568 miljarder år gamla, så i dag anser astronomerna att det är solsystemets ålder.

Analyser av meteoriter försvåras av att det är svårt att avgöra exakt varifrån klippfragmenten kommer.

Dessutom smälter deras yta i atmosfären och då försvinner flyktiga ämnen, bland annat vatten. Därtill kommer att meteoriterna förorenas av jordiskt material.

Därför föredrar forskarna att analysera damm och partiklar som tagits hem till jorden från orörda rymdobjekt.

Sådana prover har redan gett oss en rad insikter om solsystemets sammansättning.

Små partiklar bidrar med kunskaper

Sedan slutet av 1960-talet har både pyttesmå dammkorn från kometer och asteroider samt atomer som solen avger hjälpt oss att berätta historien om solsystemet och dess utveckling under 4,6 miljarder år.

Ken Ikeda Madsen

1. Månen skapades i en kollision

Analyser av damm och sten från månen visar att jorden och månen har liknande sammansättning. Därför tror forskarna numera att båda himlakropparna är ett resultat av en kollision mellan den tidiga jorden och en annan protoplanet.

Expeditioner: Apollo 11–12 & Apollo 14–17
Mål: Månen
Uppsända: 1969–1972
Återkomster: 1969–1972

Ken Ikeda Madsen/NASA/Robert Markowitz

2. Kometdamm kom från inre solsystemet

Kometer kommer från solsystemets yttersta, iskalla delar, men damm från kometen Wild 2 består av mineraler som bildats närmare solen. Det tyder på att material från solsystemets inre delar har hamnat mycket längre ut.

Expedition: Stardust
Mål: Kometen Wild 2
Uppsänd: 1999
Återkomst: 2006

Ken Ikeda Madsen/NASA/JPL-Caltech

3. Solvind visade solens syrehalt

Sonden Genesis samlade in atomer från solen, den så kallade solvinden. Atomerna visade att solen innehåller mindre tungt syre än jorden, eftersom ultraviolett strålning från solen klöv koloxidmolekyler längst in i det relativt unga solsystemet.

Expedition: Genesis
Mål: Solvinden
Uppsänd: 2001
Återkomst: 2004

Ken Ikeda Madsen/ESA/NASA/SOHO

4. Asteroider kan ha hjälpt livet på traven

I damm och grus från Ryugu har japanska forskare hittat 23 olika aminosyror. Det underbygger teorin att asteroider kan ha bidragit med de molekyler som utgör byggstenarna till alla former av liv.

Expedition: Hayabusa-2
Mål: Asteroiden Ryugu
Uppsänd: 2014
Återkomst: 2020

Ken Ikeda Madsen/JAXA

Många vetenskapliga instrument är alldeles för stora, tunga eller strömslukande för rymdexpeditioner, bland annat elektronmikroskop, som kan se tusen gånger fler detaljer än vanliga mikroskop.

På jorden har vi också utrustning för att göra en så kallad petrografisk analys, som påvisar olika mineraler och strukturer i ett prov.

384 kilo sten, grus och damm har förts till jorden från rymden. Det allra mesta kommer från månen.

Om det rör sig om små fragment kan det innebära att stenen har utsatts för exempelvis en kollision med en annan himlakropp, och om den innehåller glaspartiklar måste materialet ha smält.

I ett laboratorium kan forskare även hitta isotoper, olika varianter av samma grundämne, vilket kan visa när materialet bildades.

Denna typ av analys kan även visa om jordens vatten har kommit från asteroider eller kometer.

Rymdsonden OSIRIS-REx samlade in småsten och damm från asteroiden Bennus yta.

År 2020 samlade rymdsonden OSIRIS-REx in småsten och damm från asteroiden Bennus yta. Nu landar materialet slutligen på jorden.

© NASA/Goddard/University of Arizona

När expeditionen OSIRIS-REx landar med prover från asteroiden Bennu senare den här månaden är det andra gången på bara några år som en sådan manöver genomförs av forskare.

Den 5 december 2020 landade den japanska expeditionen Hayabusa-2 med 5,4 gram damm och grus från asteroiden Ryugu.

Dammet har visat sig innehålla många av de komplexa, kolhaltiga molekyler som krävs för att skapa liv.

Meteoritnedslag på den unga jorden kan ha hjälpt livet på traven. Därför kan studier av material från asteroider som Bennu och Ryugu inte bara hjälpa astrofysikerna att skriva solsystemets historia, utan också föra dem ett steg närmare en lösning av gåtan om livets uppkomst på jorden.

Nu är det Mars som gäller

Många fler expeditioner som ska hämta hem prover är på väg.

Trots att månen är den himlakropp från vilken vi har flest prover, så har vi faktiskt aldrig hämtat något material från månens baksida, som alltid är vänd bort från jorden. Det vill Kina ändra på med expeditionen Chang’e 6, som framför allt ska ge oss nya kunskaper om månens bildning för över fyra miljarder år sedan.

Det verkligt stora målet för forskarna bakom de kommande provtagningsexpeditionerna är dock Mars och dess månar.

”Prover som dessa kommer att revolutionera vår förståelse av universum och av oss själva.” Jim Bridenstine, tidigare hög chef vid Nasa, om provet från asteroiden Bennu

Japan sänder rymdfarkosten MMX (Martian Moons Exploration) till Marsmånen Phobos, Kina planerar en expedition till Mars, Tianwen-3, och USA samarbetar med Europa om expeditionen Mars Sample Return.

Sedan år 2021 har Nasas stora Marsströvare Perseverance kört runt i vad som ser ut som ett uttorkat floddelta och tagit flera borrprover.

I dag är Mars en kall ökenplanet vars yta bombarderas av kosmisk strålning, men en gång i tiden var Mars både varmare och fuktigare än i dag och ett magnetfält kan ha skyddat planeten mot den värsta strålningen. Det är inte alls otänkbart att liv kan ha uppstått där.

Proverna, som förvaras i förseglade cylindrar, ska först placeras ombord på en liten raket, som slungas upp i luften av en robotfarkost.

I luften antänds raketens motor, varefter raketen flyger till en rymdfarkost som ligger i omloppsbana runt Mars. Där placeras proverna slutligen i en kapsel, som sänds iväg mot jorden.

När forskarna får möjlighet att undersöka proverna blir det särskilt spännande att se om de innehåller spår av förhistoriskt liv.

Marsdamm kan innehålla spår av liv

Tre expeditioner i solsystemet ska ge oss nya värdefulla kunskaper om uppkomsten av både vår egen måne och Mars månar. Sedan ska en stor expedition föra hem prover från Mars och undersöka dem för att leta efter tecken på liv på vår grannplanet.

Den kinesiska rymdsonden Chang’e 6 ska landa på månen år 2025.
© CNSA/CAS

1. Kina reser till månens baksida

Den kinesiska rymdsonden Chang’e 6 ska landa på månen år 2025 och ta de första proverna någonsin från månens baksida. Proverna kommer att hjälpa forskarna att förklara hur månen skapades.

År 2026 ska sonden MMX samla in damm och grus på Marsmånen Phobos.
© JAXA

2. Japan ska samla in damm på Marsmåne

År 2026 ska sonden MMX samla in damm och grus på Marsmånen Phobos. Med provet kan forskarna ta reda på om Mars två små månar är asteroider som fångats in av Mars gravitation eller om de uppstod efter en kollision mellan Mars och ett annat objekt.

Marsströvaren Perseverance tar borrprover i Jezerokratern
© NASA/JPL-Caltech

3. Borrprover från Mars kan innehålla livstecken

Marsströvaren Perseverance tar borrprover i Jezerokratern. År 2030 ska proverna föras över till en raket, som ska flyga upp till en rymdfarkost som därefter sänder proverna mot jorden. Proverna kan innehålla spår av förhistoriskt liv på planeten.

Det är högst osannolikt att det finns liv på Mars i dag, men för säkerhets skull förbereder sig rymdfartsorganisationerna ändå på att proverna från Mars kan innehålla levande organismer, som inte få komma ut på jorden.

Därför måste de forskningslaboratorier som byggs för att ta emot Marsproverna ha samma säkerhetsklassning som laboratorier som hanterar extremt farliga mikroorganismer, till exempel viruset som orsakar ebola.

Nasa testar en liten raket som ska frakta borrprover från Mars till en rymdfarkost i omloppsbana runt planeten.

Nasa är i färd med att testa den lilla raketen som ska frakta borrprover från Mars till en rymdfarkost i omloppsbana runt planeten. Det ska ske genom att raketen slungas upp i luften från en plattform och i samband med det startar sin motor.

© NASA/JPL-Caltech

Det kommer att vara en stor sensation om forskarna kan sluta sig till att livet en gång uppstod på Mars, oberoende av livet på jorden.

Det skulle nämligen innebära att liv uppstår så snart förutsättningarna tillåter. Då finns det sannolikt även liv på många andra planeter runtom i Vintergatan och i andra galaxer.

En liten handfull Marsdamm kan visa att vi inte är ensamma i universum.