Laser signal

Laserblixt kan bli första livstecknet

För precis 50 år sedan började forskarna lyssna efter radiosignaler från andra civilisationer. Att vi ännu inte har hört något är ingen överraskning, för 50 år är i kosmologiska sammanhang mindre än en millisekund. SETI-forskarna nöjer sig i dag dock inte med att lyssna. De första teleskopen söker nu efter livstecken i form av lasersignaler, som i så fall kan innehålla enorma mängder information och vara riktade mot vår planet.

9 mars 2010 av Helle & Henrik Stub

Den 8 april 1960 började människan avlyssna rymden på jakt efter livstecken. Det skedde då den unge radioastronomen Frank Drake riktade sitt radioteleskop mot stjärnan Tau Ceti. Signalen skrevs ut på en lång pappersremsa, och i timmar satt Drake och höll ögonen på om pennan skulle ge utslag. Ingenting hände dock, och efter ett par timmar gick Tau Ceti ned under horisonten.

Så riktades teleskopet mot Epsilon Eridani, och efter några minuter skedde det otroliga. Ur högtalaren kom ett kraftigt ljud åtta gånger i sekunden, och skrivarens penna gav ett motsvarande stort utslag. Drakes omedelbara reaktion var: ”Är det verkligen så lätt?” Så lätt var det dock inte.

Det stod snabbt klart att signalerna kom från jorden, kanske från ett flygplan. Efter två månader avslutades Projekt OZMA utan att man hört något utifrån, men det kom att bli starten på hela den så kallade SETI-forskningen.

Väte avgjorde våglängden

Det har skett en enorm utveckling från det att Drake för 50 år sedan började lyssna efter radiosignaler från två stjärnor endast tio ljusår bort till vår tids sökningar bland tusentals stjärnor spridda över Vintergatan. Jakten på signaler från andra civilisationer kallas SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, alltså sökande efter icke-jordisk intelligens.

Då SETI-forskningen inleddes 1960, var radioastronomin endast några år gammal. Man förfogade därför över enorma parabolantenner, men vilken frekvens skulle man lyssna på? År 1959 hade astronomen Giuseppe Cocconi och Philip Morrison i tidskriften Nature föreslagit att man skulle lyssna efter andra civilisationer på våglängden 21 centimeter, motsvarande en frekvens på 1420 MHz.

Deras motivering var enkel och logisk – men sett i eftertänksamhetens ljus möjligen felaktig. Tjugoen centimeter valdes för att det är den våglängd som väte utsänder strålning på. Då väte är det vanligaste grundämnet i universum, måste man utgå från att denna våglängd är känd av varje civilisation som kan sända radiosignaler från ett solsystem till ett annat. Dessutom kan radiovågor tränga genom de stora moln av gas och stoft som skymmer sikten över stora delar av Vintergatan – och radiovågorna kan passera genom atmosfären oavsett väder. Det gör det möjligt att lyssna efter signaler dygnet runt.

Frank Drake var den förste som tog sig an utmaningen. Vid denna tidpunkt höll amerikanerna på att uppföra ett nytt radioobservatorium i Green Bank i staten West Virginia. Idén var att teleskopet skulle ha en antenn med en diameter på 43 meter. Medan det byggdes, skulle man bygga ett mindre med en diameter på 26 meter att användas för utbildning av astronomerna.

Drake räknade snabbt ut att han även med det lilla teleskopet skulle ha goda möjligheter att lyssna efter radiosignaler från i varje fall de närmaste stjärnorna, och han fick lov att göra en begränsad avlyssning av stjärnorna Epsilon Eridani och Tau Ceti. Därmed såg världens första SETI-projekt, Projekt OMZA, dagens ljus.

Även om Drakes avlyssning inte gav något resultat, blev det nu lättare för andra astronomer att ansöka om medel för SETI-forskning, och runt om i världen inleddes fler projekt. Åren gick, och av och till dök en okänd signal upp – för att sedan försvinna igen. Den berömde astronomen Carl Sagan har gjort en lista över 37 sådana signaler – var för sig gåtfulla, men då ingen hördes i mer än två minuter och inte upprepades, kunde de inte användas som bevis för kontakt.

De mest berömda signalerna hittills mottogs av den amerikanske astronomen Jerry Ehman. Under arbetet på ett SETI-projekt vid ”Big Ear”-radiotele-skopet vid Ohio State University fångade Ehman den 15 augusti 1977 upp en 72 sekunder lång radiosignal, som till strukturen påminde mycket om det som SETI-forskarna förväntade sig av en signal från en fjärran civilisation. Spontant ritade han en röd ring runt signalen och skrev ”Wow!” bredvid den. Inte heller denna signal återkom dock någonsin.

Jerry Ehman

Beräkna

Använd Illustrerad Vetenskaps Drake-beräknare och gör en egen beräkning av hur många intelligenta civilisationer det finns i Vintergatan.

Beräkna antalet främmande civilisationer

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: