N. Fierer
Antarktis, jordprover

Jordprover från Antarktis är helt sterila

Polarområdet är helt livlöst. Det kan få betydelse för vår utforskning av rymden.

Mikroskopiskt liv verkar trivas överallt: På jordens högsta bergstoppar, i det isiga mörkret i djuphavet - till och med på utsidan av rymdstationen ISS.

Därför blev amerikanska forskare väldigt överraskade när de analyserade jordprover
som samlats in på Shackleton Glacier på Antarktis. Jordproven visade sig nämligen vara helt sterila.

Vanligtvis hittar mikrobiologer miljontals mikrober i ett gram jord oavsett var på jorden – men proverna från Antarktis saknade helt organismer.

Forskarna hade valt ut ett specifikt område som är väldigt kargt, och vid en första anblick är förklaringen till resultatet relativt okomplicerat: I den extrem kylan och torkan på glaciären har gränsen för liv överskridits.

Men det kan även finnas en annan förklaring; nämligen att proverna är sterila på grund av en slump. Om man samlat in andra prover precis bredvid eller analyserat proverna med hjälp av mer exakta instrument hade de kanske innehållit mikroskopiskt liv.

Båda svarsalternativen pekar på de utmaningar som det innebär att söka efter liv på andra ställen i universum. Om det finns platser på jorden som helt utan liv kan sannolikheten för liv i rymden vara lägre än vad man antagit.

Experimentet visar också att det kanske behövs betydligt mer grundliga undersökningar än vad man hittills trott för att hitta liv.