Harvardforskare: Mystiska signaler kan härstamma från aliens

Kraftfulla signaler från rymden kan vara skapade av främmande civilisationer, anser ett forskarteam från Harvard. Signalerna skapar drivkraft till rymdfarkoster, enligt forskarna.

Fast radio bursts

Bilden är en illustration av hur ett ljussegel får energi av en så kallad FRB som skickas ut från en planet.

© M. Weiss/CfA

De varar några få millisekunder och är 500 miljoner gånger mer energirika än solen.

Allt sedan den första så kallade FRB (Fast Radio Bursts) upptäcktes 2007 har det mystiska fenomenet förbryllat astronomerna.

Ännu har forskarna inte lyckats förklara varifrån signalerna kommer och varför de uppstår. Olika teorier har lagts fram – bland annat att de har sitt ursprung i supermassiva svarta hål eller kraftiga magnetarer.

Containerfarkost i ljusets hastighet

Nu har ett forskarteam från Harvard kommit fram till en ny teori: Signalerna har skapats av intelligent liv som använder dem som bränsle i sina rymdfarkoster.

Enligt forskarna är signalerna tillräckligt starka för att driva ett fartyg lika stort som ett containerfartyg via ett gigantiskt ljussegel och få uppfarkosten i en hastighet nära ljusets.

Enligt astronomerna skickas signalerna från en planet som befinner sig i en galax miljarder ljusår från jorden. När signalerna under en någon millisekund träffar jorden sker det i form av så kallade FRB.

Inte osannolikt

Det krävs dock en stor mängd energi för att skapa en sådan signal. Forskarna funderar därför på om det kan röra sig om en anläggning dubbel så stor som jorden som fångar upp ljuset från en stjärna och skapar en ljusstråle av det.

Hur otrolig teorin än låter så är det dock en av de mer sannolika förklaringarna. I varje fall är den bland de få som håller sig inom fysikens lagar.

De flesta andra förklaringar astronomerna har till fenomenet förutsätter att vissa rymdfenomen ska finnas - fenomen som endast existerar i teorin.