Shutterstock

Byggstenar till liv hittade på Saturnusmåne

Den stora månen Titan har en ytterst sällsynt molekyl i sin atmosfär som kan vara byggsten till en främmande form för liv.

Forskare från Nasa har hittat en molekyl i atmosfären på Saturnusmånen Titan som ingen hade förväntat sig.

Den aktuella molekylen C3H2, cyklopropenyliden, är kemiskt sett extremt aktivt och reagerar snabbt med andra molekyler. Därför har den inte hittats i andra atmosfärer.

Tillsammans med flytande metan på ytan kan den sällsynta molekylen C3H2 (cyklopropenylider) utgöra grunden för liv på Saturnusmånen Titan.

© Shutterstock

Molekylen består av en ring av tre kolatomer som har två väteatomer fästa vid sig. Därmed har den en form som påminner om byggstenarna i större komplexa molekyler som är nödvändiga för liv.

Både rna och dna har en ryggrad som är byggda av liknande ringformade föreningar.

En solklar plats att leta efter liv på

Titan är sedan tidigare en av de mest lovande platserna att leta efter främmande liv på i solsystemet eftersom månen har en miljö som på många sätt liknar jordens.

Titan har landskap med floder, sjöar och hav, men istället för vatten består de av flytande metan. Det innebär i sin tur väderförhållanden med avdunstning, regn och vindsystem precis som på jorden.

© Shutterstock

Tre fakta om Saturnusmånen Titan

Storlek: ** Med en diameter på cirka 5 150 kilometer är Titan den näst största månen i solsystemet.

Atmosfär: Titan har en tät atmosfär, som består av kväve (98,4 procent) och metan (1,4 procent).

Temperatur: Yttemperaturen är -179 grader. Utan metan i atmosfären skulle den vara kallare.

Forskarna upptäckte den sällsynta molekylen genom att analysera reflekterat ljus från Titans atmosfär med hjälp av ALMA-teleskopet i Chile.

Titan har ämnen för cellmembran

Samma teleskop avslöjade ämnet akrylnitril i Titans atmosfär 2017. Akrylnitril har egenskaperna att bilda membran som liknar de fetthaltiga membran som livet använder sig av här på jorden.

Till skillnad från fetter tål akrylnitril metan, vilket gör att vissa forskare tror att alla levande celler på Titan kommer att baseras på flytande metan och akrylnitril istället för flytande vatten och fett.

När Dragonfly-sonden anländer till Titan 2034 kommer den att flyga runt och ta prover på olika ställen i landskapet. De kemiska analyserna kommer att lära forskare mer om livsvillkoren på månen.

© NASA

I dag kan vi bara studera Titan från jorden, men 2027 skickar Nasa sin så kallade Dragonfly-sond till Saturnusmånen. Det kommer att ge forskare viktig ny kunskap om planetens särskilda levnadsvillkor.