Shutterstock

Astronomerna bygger upp den perfekta planeten, steg för steg

Forskarna har analyserat allt vi vet om livet och dess förutsättningar på jorden. På så vis har de kommit fram till receptet på den optimala livgivande planeten.

Listan över förutsättningarna som krävs för att skapa en perfekt planet är lång. Jorden kan bocka av vissa punkter, men långt ifrån alla.

En forskargrupp ledd av Dirk Schulze-Makuch, professor i astronomi vid Technische Universität i Berlin, anser först och främst att solen är fel sorts stjärna. Den är för kortlivad och den avger alltför mycket farlig strålning under sin ungdomstid.

Dessutom är jorden för liten. Den optimala planeten ska ha cirka 1,5 gånger mer massa och därmed tio procent större diameter. En superplanet ska också vara fem grader varmare och fuktigare.

Jorden har dock träffat mitt i prick med sin omfångsrika järnkärna, sin stora måne och – viktigast av allt – sin plattektonik.

1. Små stjärnor garanterar ett långt liv

Den perfekta planeten kretsar runt en orange dvärgstjärna, som lever fyra gånger längre än solen och avger förhållandevis små mänger farlig strålning. Stjärnans ökade livslängd ger planeten längre tid att utvecklas.

Ken Ikeda Madsen / Shutterstock

2. Rätt placering ger flytande vatten

Om en planet får för mycket energi från stjärnan ångar vattnet bort och om den får för lite energi fryser vattnet till is. Följaktligen bör planeten ligga mitt i den så kallade beboeliga zonen, där vatten kan förekomma i flytande form.

Ken Ikeda Madsen / Shutterstock

3. Kärnan skapar en yttre sköld

En stor, järnhaltig kärna skapar ett magnetfält, som bildar ett skyddande skal runt planeten och skyddar livet mot kraftig partikelstrålning. Den perfekta planeten bör dessutom ha 50 procent större massa än jorden.

Ken Ikeda Madsen / Shutterstock

4. Djupa rörelser styr klimatet

En planet är levande först när den har plattektonik, som uppstår till följd av långsamma, flytande rörelser i den så kallade manteln. Plattektoniken skapar land och hav och stabiliserar klimatet under loppet av miljontals år.

Ken Ikeda Madsen / Shutterstock

5. Kuster ger liv åt arter

Den största artrikedomen i havet återfinns på grunt vatten. Trots att en ren havsplanet i teorin skulle kunna utveckla liv lär det inte bli lika avancerat som på en planet som även har landområden. En superbeboelig planet har därför gott om kustzoner.

Shutterstock/Ken Ikeda Madsen

6. Värme och syre ökar antalet djur

På den perfekta planeten är atmosfären fem grader varmare än jordens, så att stora delar av planeten täcks av regnskog med hög biologisk mångfald. För att livet verkligen ska frodas behöver atmosfären innehålla 30 procent syre, jämfört med jordens 21 procent.

Ken Ikeda Madsen / Shutterstock

7. Måne stabiliserar omloppsbanan

En stor måne stabiliserar superplanetens axellutning i förhållande till stjärnan och därmed klimatet. Månen skapar också tidvatten, som på jorden hjälpte livet i havet att ställa om till ett liv på land.

Shutterstock/Ken Ikeda Madsen