Är aliens alltid onda?

I filmer framställs varelser från främmande planeter ofta som onda monster. De uppfattas sällan som positiva eller goda. Finns det någon förklaring till detta?

1 september 2009

En gammal sägen berättar om den bedrövade flodhästen, som bad bönen ”Käre Gud. Om du inte kan göra mig smal, kan du inte då göra alla andra djur ännu tjockare?” Flodhästens fromma bön gick inte i uppfyllelse, men människan försöker sig faktiskt på samma strategi. Vi har ett behov av att framhäva oss själva, vår grupp eller vår kultur och visa att de andra inte är lika bra. Vill vi understödja den gängse föreställningen om jorden som den enda planeten med intelligent liv, sociala relationer och välutvecklade samhällsstrukturer, gynnar det därför oss att framställa dem från andra världar som primitivare och ondare än vi, och det är en bra strategi. Den amerikanske psykologen Martin Seligmann har visat att optimistiska personer lever längre, är mindre sjuka och har större framgång än pessimister. Han har även kartlagt de kognitiva funktioner som orsakar denna optimism. En av de viktigaste faktorerna är just det så kallade externa förklaringssättet, enligt vilket problem och obehagligheter förklaras med orsaker och faktorer utanför oss själva, medan framgång omvänt förklaras med egna talanger och egenskaper. Därför blir vi goda och stärker vår mentala hälsa, när de främmande, som är annorlunda än vi, betraktas som onda.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: